Riksförbundet Balans paraplyorganisation NSPH har fått uppdraget av Socialstyrelsen att samla in erfarenheter kring brukarstyrd inläggning. Även kallat egeninläggning, frikort, eller självvald inläggning. Mårten Jansson, utvecklingsledare på NSPH säger såhär om uppdraget.

– Vi är väldigt glada att Socialstyrelsen förstår att vi i patientrörelsen kan bidra med mer än åsikter och synpunkter i olika områden. I patientrörelsen är vi bra på att göra undersökningar och förmodligen kan vi vara bättre på att kartlägga sådana värden som psykiatrin själva inte är så vana att följa upp, t.ex. hur självvald inläggning påverkar patienternas privatliv, egenmakt och återhämtning. Vården kan ibland vara så fixerade vid att mäta sin egen produktion att de ofta missar att ta reda på vad deras insatser skapar för kvaliteter ute i samhället. Vår ambition är även att ta reda på hur patienternas anhöriga upplevt att självvald inläggning fungerat och påverkat dem.

Läs hela artikeln och svara på enkäter här