Riksförbundet Balans paraplyorganisation NSPH har fått uppdraget av Socialstyrelsen att samla in erfarenheter kring brukarstyrd inläggning. Även kallat egeninläggning, frikort, eller självvald inläggning. Mårten Jansson, utvecklingsledare på NSPH säger såhär om uppdraget.

Mårten Jansson, Utvecklingsledare NSPH                Foto: Caroline Andersson

– Vi är väldigt glada att Socialstyrelsen förstår att vi i patientrörelsen kan bidra med mer än åsikter och synpunkter i olika områden. I patientrörelsen är vi bra på att göra undersökningar och förmodligen kan vi vara bättre på att kartlägga sådana värden som psykiatrin själva inte är så vana att följa upp, t.ex. hur självvald inläggning påverkar patienternas privatliv, egenmakt och återhämtning. Balans sprider gärna NSPHS arbete i denna fråga. Vi ber er därför att på lokal nivå sprida denna länk så att så många som möjligt har möjlighet att svara på de frågor NSPH sammanställt.

Enkäter om självvald inläggning 

Nytt studiematerial från Bräcke Diakoni. Trygghet Ur Stöd är en studiecirkel för föräldrar med psykisk ohälsa som är framtagen i samarbete med föräldrarna själva. TrUSt är halvvägs i projektet och söker nu grupper som under hösten 2021 själva vill testa och utvärdera studiecirkeln.

Studiecirkel för föräldrar med psykisk ohälsa