Nyhetsbrev2023-06-09T06:32:15+00:00

På den här sidan kommer du hitta alla de nyheter som funnits med i de nyhetsbrev som skickats till lokalföreningarna. sidan uppdateras allt eftersom nya nyhetsbrev har skickats ut. Så skulle du ha missat eller råkat slänga ett nyhetsbrev så kan du vara lugn.

906, 2023

Du är försäkrad om något händer

Som medlemsorganisation inom Funktionsrätt Sverige är vi anslutna till ”Organisationsförsäkring för Funktionsrätt Sverige.” Försäkringen omfattar organisationens verksamhet men även olycksfallsförsäkring för de som deltar i förbundets och lokalföreningarnas verksamheter.

Deltagarolycksfallsförsäkring innebär att förtroendevalda och deltagare som drabbas av olycksfall vid verksamhet anordnad av Funktionsrätt Sverige eller dess medlemsförbund, kan få ersättning genom deltagarolycksfallsförsäkringen.

Här är en länk till försäkringarnas produktblad och villkor: https://www.folksam.se/forbund/funktionsratt-sverige/organisationsforsakring

Kontakta Kent, kent@balansriks.se, 070-143 30 82, vid försäkringsärende.

/ Kent Unga, Riksförbundet Balans

906, 2023

Utbildning av ledare för självhjälpsgrupper

En av grundpelarna i vår verksamhet är att vi erbjuder självhjälpsgrupper för egenerfarna och anhöriga. Vi genomförde en utbildning i Balansmodellen i för några veckor sedan och efter det har vi (jag) lärt oss en del om vad vi behöver förändra och förbättra till nästa gång.

För det första bör lokalföreningarna vara de som rekryterar gruppledare. De kan då bla a se till att de som rekryteras är lämpliga för uppdraget och att föreningen har kapacitet att ta hand om dem. Förbundet erbjuder sedan utbildningar löpande ca 2-4 gånger per termin beroende på efterfrågetrycket. Det kommer även finnas e-learning som man kan anmäla sig till via sin förening.

För det andra behöver kvaliteten i utbildningen förbättras såväl till innehåll som pedagogisk utformning. Jag har tagit fram ett par moduler med metoder och verktyg för gruppledare. Jag skulle vilja testa och kvalitetssäkra dessa genom att några erfarna gruppledare får gå utbildningen och ge feedback.

Jag behöver få några lämpliga personer till utbildningen. Fråga era gruppledare om de vill delta och skicka kontaktuppgifter till mig, kent@balansriks.se, 070-143 30 82.
När jag fått deltagare så bestämmer vi ett datum för utbildningen som passar de flesta, ambitionen är att vi ska genomföra utbildningen före midsommar.

 

305, 2023

Har ni lediga platser i de digitala samtalsgrupperna?

Alla medlemmar i Balans har inte tillgång till en lokalförening. Men självklart vill vi att man ändå ska få känna den där gemenskapen som det faktiskt innebär att vara medlem i Balans.
Samtalsgrupperna är navet i våra befintliga lokalföreningars verksamhet och många av er har till och med digitala samtalsgrupper.
Därför vill Riksförbundet Balans skapa lättillgänglig information till de medlemmar som i dag saknar en lokalförening men ändå vill delta i en digital samtalsgrupp.
Vet ni om att ni brukar ha lediga platser i era digitala samtalsgrupper och gärna skulle ta in medlemmar från andra håll i landet så får ni gärna meddela Riksförbundet Balans om det.
Hör av er till Johanna Höst, johanna@balansriks.se , om ni har lediga platser i era digitala samtalsgrupper.

604, 2023

Inspelat webinar: Stigmatisering av psykisk ohälsa i arbetslivet

Den 22 mars anordnade Riksförbundet Balans webbinariet Stigmatisering av psykisk ohälsa i arbetlivet.
Webbinariet var ett resultat av det projekt som pågått sedan 2021 med samma namn.
Det här är inspelningen av det.
Till webbinariet var flera av de personer, som under årens lopp blivit intervjuade i projektet, inbjudna för att dela med sig av sina erfarenheter av stigma men också dela med sig av den kunskap de har för att minska stigmat i arbetslivet.
Värd under webbinariet var Johanna Höst, kommunikatör i Riksförbundet Balans och projektledare för Stigmatisering av psykisk ohälsa i arbetlivet.

Inledning

Johanna Höst, kommunikatör Riksförbundet Balans.

Hade det här inträffat några år tidigare då hade jag inte suttit här i dag” + frågor

Bengt Sprowede i ett samtal om hur hans bipolära sjukdom gjorde att han utmanövrerades av sin arbetsgivare.

Vem tar hand om doktorn? + frågor

Läkaren tar hand om patienterna. Men med hög arbetsbelastning och stressrelaterade sjukdomar som följd, vem tar hand om läkaren? Det frågade sig specialistläkarna Jill Taube och Maria Zetterlund som startade det fristående nätverket ”Vem tar hand om doktorn?”

Så minskar BAUHAUS stigmat + frågor

Byggföretaget BAUHAUS satsning på sina medarbetares psykiska hälsa ska minska stigmat och förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Kristina Broman Rosenius, HR-specialist, berättar om deras program.

Avslutning

Johanna Höst, kommunikatör Riksförbundet Balans.

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner
302, 2023

2023 – ett år med nya möjligheter

Hoppas att ni fått en bra start på årets verksamhet. Ser fram emot vad vi kan åstadkomma tillsammans för 2023. Nytt år innebär ibland nya möjligheter.

Ni som inte ännu hat haft möte med mig och Johanna kommer inom snar framtid få ett mail om att boka in det med oss. Ser gärna att det är före era årsmöten.

Vill också påminna om att jag ser oss alla som ett team så använd oss på riks mer och dela med er till varandra. En inbjudan till ett mer informellt ordförandemöte kommer inom en snar framtid.

 

Ta hand om er // Ulrika Sonander, Riksförbundet Balans ordförande 

302, 2023

Stigmatisering av psykisk ohälsa i arbetslivet

Den här sidan är resultatet av projektet Stigmatisering av psykisk ohälsa i arbetslivet.
Projektet startade 2021 med att rikta sig mot arbetsgivare. Hur kan och bör arbetsgivare jobba med att minska stigmatiseringen och vad är egentligen stigmatisering?
Under senare delen av 2022 startades projektets andra del, hur ser det ut i verkligheten? Har personer med psykiatriska diagnoser blivit stigmatiserade och hur har det gått till? Men också, hur arbetar vissa arbetsgivare med den psykiska hälsan och ohälsan på arbetsplatserna?
Stigma bottnar i okunskap och oförståelse och personer dör eller lever i fattigdom på grund av stigma.
Stigmatisering av psykisk ohälsa i arbetslivet

302, 2023

Håll kontakten med era medlemmar

Har ni koll på hur era medlemmar kan komma i kontakt med er?
Riksförbundet Balans får var och varannan dag telefonsamtal från medlemmar runt om i Sverige som försöker komma i kontakt med en specifik lokalförening. De ringer för de hittar inga kontaktuppgifter på föreningens hemsida eller Facebook-sida.
Så gör en snabb koll på er hemsida och er Facebook och uppdatera kontaktuppgifterna, lägg till dem eller lägg dem mer synligt.
Kom ihåg också att kolla er mejl med jämna mellanrum. Både riksförbundet och medlemmar skickar information till era info-adresser.
Ni vill väl inte gå miste om en potentiell ny medlem för att personen inte kan kontakta er?

712, 2022

Bra jobbat under 2022!

Jag vill börja med att tack er för att ni deltog på ordförandekonferensen. Det var kloka inspel och idéer som ni kom med. Vi kommer bjuda in er igen till ett mer informellt möte, återkommer om det efter helgdagarna.

Snart är december slut och ni har säkert flera av er julavslutningar. Mycket bra jobbat 2022.

Ni som har frågor kring stadgearbetet kan kontakta Birgit Hansson, birgit@balansriks.se som hjälper er med det.

Slutligen så vill jag önska er en fin jul och nyårsledighet.

En Merry merry christmas and a Happy New Year!!!

 

Varma hälsningar i vinterkylan
Ulrika Sonander ordförande 

712, 2022

Vi vill träffa er!

Det är mycket som händer och sker i era lokalföreningar. Kanske har ni några problem som vi kan lösa tillsammans eller har ni något roligt att berätta?
Oavsett så vill Ulrika och Johanna träffa er för att få veta mer.

Vi har tidigare gått ut med information om att vi är i behov av att få mer koll på vad ni behöver hjälp med och vad ni gör i lokalföreningarna. Så därför vill vi träffa er.

Några av er har redan hörsammat vår önskan men till er som ännu inte bokat något datum med oss så kommer här en ny uppmaning till er att göra det.
Bestäm ett datum när det passar för ett samtal via Zoom eller Teams med Ulrika och Johanna och mejla Ulrika.
Ulrika. Sonander@balansriks.se 

Vi hoppas att vi ses snart!
Allt gott till er alla!

712, 2022

Kansliet under julen

Månen vandrar sin tysta ban, snön lyser vit på fur och gran, snön lyser vit på taken. Endast tomten är vaken.

Ja nu är det inte långt till jul och även kanske lite ledighet för var och en.
Kansliet är bemannat som vanligt fram till jul.
Kent arbetar även under mellandagarna.
Ulrika går att nå via telefon och mejl under mellandagarna.
Johanna arbetar fram till 23 december och är sedan ledig fram till och 3 januari.

På Trettondagsafton, 5 januari, jobbar Kent och Johanna halvdag och Trettondagen är de lediga, röd dag.

Vi önskar er en riktigt fin jul.
Ta hand om dig och ta det lugnt!

111, 2022

Jag ser fram emot att träffa just dig på skärmen

Höst och vintertid, det känns som om tiden går fort nu. November brukar va en hektisk tid för många mycket som ska hinnas med.

Det är hög tid att anmäla sig till ordförandekonferensen. Så gör det om ni inte redan gjort det. Skicka din anmälan till: Merika.gustavsson@balansriks.se
Jag ser fram emot att träffa just dig på skärmen.

Jag vill också påminna er om stadgeändringen i era föreningar, ni som har det kvar. Mallen för de nya stadgarna finns att ladda ner på Balans internt.

Vi har en arbetsgrupp i startgroparna för dystymi- ihållande depression glädjande nog. Så vi kan få ut mer kunskap och information kring det.

Sist men inte minst har vi en Facebookgrupp som heter Balans Riks Arbetsgrupp. Vi vill ha igång gruppen så den blir mer aktiv.
Gruppen är ett att våra viktiga arbetsredskap mellan riksförbundet och lokalföreningarna. Så svara på inlägg där eller dela vad ni gör så alla får ta del av allt bra som görs.

Jag önskar dig en fin november!
// Ulrika Sonander, ordförande i Riksförbundet Balans

111, 2022

Efterlysning: Person med egen erfarenhet

Stigmatisering av psykisk ohälsa i arbetslivet.
Att bli mobbad, diskriminerad eller förbisedd i arbetslivet på grund av att man har en psykiatrisk diagnos är vanligare än vad vi kanske tror. Därför genomför Riksförbundet Balans projektet Stigmatisering av psykisk ohälsa i arbetslivet. Vi behöver uppmärksamma och sätta stopp för hur människor blir behandlade under sitt yrkesverksamma liv.

Just nu arbetar jag för för fullt med projektet som den här gången tar avstamp i verkligheten. Hur ser det egentligen ut på svenska arbetsplatser, arbetar man med att minska stigmat och hur ser man på problemet?

Jag har hittills intervjuat en polis, byggföretaget Bauhaus, industrikoncernen ABB och nätverket ”Vem tar hand om doktorn?”.

Nu letar jag efter en person med egen erfarenhet. Vad har du för erfarenhet av att bli stigmatiserad i arbetslivet?
Du har kanske själv blivit utsatt eller känner någon i din närhet som blivit det.
Kanske bytte du arbete på grund av det här, eller reagerade din arbetsgivare och såg till att din situation blev bättre, kanske trivs du på ditt jobb i dag och kan prata öppet om hur du mår.

Projektet går ut på att lyfta upp frågorna om stigmatisering i ljuset och med information och kunskap försöka att ändra invanda fördomar, diskriminering och mobbing till öppenhet och trygghet på arbetsplatserna.
Ingen ska behöva bli behandlad annorlunda i arbetslivet på grund av att man har en psykiatrisk diagnos.

Hör gärna av dig till mig.

Ta hand om dig!
// Johanna Höst

Kommunikatör i Riksförbundet Balans
070-977 82 64
johanna@balansriks.se

111, 2022

Tryckerikostnader

Det är fullt fart i lokalföreningarna och många av er delar ut våra broschyrer på löpande band. Det är så kul!
Så här kommer lite information om vad som gäller när ni beställer nya broschyrer från oss.
Riksförbundet Balans står för kostnaden när man som förening beställer 50 broschyrer. Nybeställningar efter det betalar lokalföreningen.
Har ni som förening nyligen fått 50 broschyrer så får ni själva betala för broschyrerna som beställs efter det.
När riksförbundet gör nya broschyrer eller ändrar informationen i befintliga broschyrer så att de broschyrer som ni har blir inaktuella så betalar riksförbundet för nya broschyrer.
Tryckeriet tar 6 kronor + moms per broschyr när man beställer.
Beställning av broschyrer gör sig till mig, Johanna Höst, på Johanna@balansriks.se  jag skickar beställningen sedan till tryckeriet.
Blir ni osäkra för vad som gäller så hör av er till mig eller till Ulrika, Ulrika.Sonander@balansriks.se
// Johanna Höst
410, 2022

Vi vill gärna ha kontakt med er

Hur har ni det i eran lokalförening? Vad har ni planerat inför hösten och vintern? Finns det något frågetecken som ni vill ha hjälp med att räta ut?
Jag hoppas att ni fått mailet från mig och Johanna om att vi väldigt gärna vill träffa er, via nätet, och prata med er.
Vi vill att ni svarar på det mejlet och hör av er till oss för att boka en tid, så snart ni kan, när det passar att vi ses.

Inom kort kommer det att startas en arbetsgrupp för dystymi. Kent Unga, verksamhetsansvarig, kommer leda den tillsammans med flera medlemmar. En av dem som också kommer ingå i den gruppen är Merika Gustavsson, som är ledamot i styrelsen och representant för Balans Borås Sjuhärad. Ni kan läsa hennes artikel som är med i detta nyhetsbrev.

Vi vill ha med fler som har sjukdomen dystymi i arbetsgruppen. Så hör av er till kent@balansriks.se om ni har någon i lokalföreningen som är intresserad.

Jag vill önska er en härlig höst!

// Ulrika Sonander, ordförande

410, 2022

Brev till lokalföreningarna

Tillsammans med er blir Riksförbundet Balans bättre.

Det kan låta som en klyscha, något som vi bara säger för att det ska låta fint. Men vi menar verkligen vad vi säger, när vi säger: Lokalföreningarna inom Riksförbundet Balans betyder allt för oss.

Det är faktiskt så. För utan alla lokalföreningar så skulle inte riksförbundet finnas till. Vi behöver er men vi tror också att ni behöver oss.

För så här är det, riksförbundet vill hjälpa lokalföreningarna till att växa och att överleva. Vi vet att det i dag inte är helt enkelt att driva en förening. Eldsjälarna är få och orken och lusten finns inte alltid där. Riksförbundet Balans grundades för att det behövdes en organisation som värnade om alla oss med psykiatriska diagnoser som bipolär sjukdom, depression, utmattningssyndrom. Men det behövdes också en organisation som är till för de anhöriga. För vi vet att livet inte är helt enkelt men vi vet också, tack vare Balans, att vi inte är ensamma om att ha det så.

Riksförbundet behöver bli bättre på att stötta lokalföreningarna och vi vill att ni berättar för oss om det som händer och sker i er lokalförening. Har ni blivit beviljade ett bidrag från kommunen på en miljon men behöver hjälp att göra er av den? Eller måste man ha styrelsemöten varje vecka?

Vi vill så snart som möjligt träffa er lokalförenings styrelse över zoom. Kom in med ett par datumförslag och tider för ett första möte med oss.
Maila till: ulrika.sonander@balansriks.se

Riksförbundet vill skapa en större gemenskap med alla lokalföreningar och vi vill att vi samarbetar mer.  Om det är något ni funderar på eller behöver hjälp med så hör av er. Vi kommer i vår tur höra av oss till er oftare för att få veta hur allt är.
För om det är något som pandemin lärde oss så var det just det att det går lika bra att ta en kopp kaffe tillsammans över Zoom som att träffas fysiskt (okej det är inte lika kul kanske men det är ju ett smidigt sätt att kunna ses på). Med andra ord så är det enkelt för oss att komma till er oavsett var i landet ni finns.

I år firar också Riksförbundet Balans att det funnits i 25 år. Vi har väldigt säkra på att det finns personer i lokalföreningarna som har fina berättelser från tiden i Balans som man gärna vill berätta. Vi kommer att skapa en föreläsningsserie inför jubileet och samla personer som gärna vill berätta om sina minnen och upplevelser av Balans. Fundera gärna om just er lokalförening har någon medlem som vill berätta.

Tillsammans kommer vi skapa ett förbund där medlemmarna står på kö för att få engagera sig.
Så tack för att din lokalförening finns. Men kom ihåg, ni är inte ensamma!

 

Varma hälsningar
// Ulrika Sonander, Riksförbundet Balans ordförande
Johanna Höst, kommunikatör

410, 2022

Arbetsgrupp om dystymi

Riksförbundet Balans är till för de med bipolär sjukdom, depression, dystymi, utmattningssyndrom och dess anhöriga.
Men ofta hamnar vissa av våra sjukdomar i skymundan och vi uppmärksammar dem allt för sällan. Dystymi är en sådan sjukdom. Men nu vill vi att det ska bli ändring på det.
En ny arbetsgrupp kommer att startas för att sätta fokus på dystymi och det arbete vi behöver göra kring den sjukdomen.
Kent Unga, verksamhetsansvarig i riksförbundet, och Merika Gustavsson, ledamot i riksförbundets styrelse har själva erfarenhet av sjukdomen och kommer att ingå i arbetsgruppen. Men det behövs fler.
Så har du själv erfarenhet av sjukdomen eller känner någon i din förening som har dystymi så hör gärna av er till Kent på kent@balansriks.se.

Nedan kan du läsa Merikas egna ord om sjukdomen.

Så fungerar det att leva med kronisk depression

Så många som var femte personer i Sverige har någon gång upplevt en depression, enligt Folkhälsomyndigheten. Som rikstäckande organisation har Balans ett uppdrag att sprida just kunskap och förståelse för bland annat kronisk depression, dystymi.
Men hur är det att egentligen leva en depression som aldrig riktigt går över?
Balansmedlemmen Carina Gustavsson lever med sjukdomen som yttra sig på ungefär samma sätt en vanlig depression fast med den stora skillnaden att den aldrig riktigt försvinner.
Carina är medlem i balansföreningen i Borås och ledamot i riksförbundets styrelse.
Så här upplever hon att det är att leva med dystymi:

Kronisk depression (Dystymi)

Att leva med dystymi är som att ha en depression som aldrig går över.
Symptomen är som vid en depression: bristande energi, bristande livsglädje, bristande motivation och livsvilja, negativa tankemönster, självanklagelser, hopplöshet, trötthet, tröghet, psykosomatiska problem som huvudvärk och diffus värk i kroppen. Det är bara några av alla symptom som finns.

Hur själva sjukdomen påverkar det dagliga livet är individuellt liksom vilka behandlingar och strategier som fungerar. Jag har prövat många varianter av båda sorterna för att hitta balans i livet. Den värsta stunden på dygnet är morgonen när jag ska kliva ur sängen. Det är som att bestiga Mount Everest varje dag. Att få upp ögonen är som att nå första etappen på klättringen, att få benen över sängkanten är som andra etappen och att verkligen ta sig ur sängen ja det är som att nå bergstoppen. Det finns helt enkelt inte någon återvändo utan projektet måste genomföras till varje pris.

Min strategi är då att låta bli att tänka för mycket, inte känna efter hur jag mår utan bara göra det. För annars skulle jag definitivt inte kliva ur sängen. Jag har fasta rutiner, utan några större variationer, även de dagar jag är ledig. Det är för att jag ska komma igång och komma ihåg alla procedurer som krävs av mig för att jag orka starta upp en ny dag. Rutiner är min livlina och utan dem skulle absolut ingenting fungera. Alla dagar har ungefär samma struktur oavsett var jag befinner mig i livet eller vad som står på agendan. Det är avgörande för att vardagen ska fungera.

Min struktur är att komma ur sängen, äta frukost, ta mediciner, ta itu med det som behöver göras eller att åka till jobbet, avsluta dagens aktiviteter framåt tidig kväll, varva ner, summera dagen samt förbereda mig inför nästa dag.

Skulle jag inte göra allt det här, inte hålla mig till mina rutiner och strategier så skulle jag lätt inte få mig i någon frukost på morgonen, eller komma iväg till jobbet eller få något annat gjort eller kunna sova gott om natten.

Jag är även noga med att ha utrymme för att återhämtning. Det innebär att jag under fredagar och lördagar inte bokar in något, till exempel aktiviteter, efter klockan fyra på eftermiddagen.

Den tiden ägnar jag mig stället åt att lägga alla måsten åt sidan. Jag kallar det X-dag eller X-tid där lusten styr helt och hållet valet av aktivitet. Jag isolerar mig från alla sociala sammanhang och sociala medier, sorterar noga och stenhårt bland telefonsamtal, sms och mejl. De enda personerna som alltid har tillgång till min tid är mina barn, alla andra kan vänta. Inget får i princip inkräkta under x-tiden eller x-dagarna.  

Hemmets sysslor är noga utlagda under veckans dagar. För att hålla alla negativa tankar och självanklagelser på en sund nivå ser jag till att ha roliga saker att sysselsätta hjärnan med. Saker som kräver mycket av min kognitiva förmåga.

Utan mina projekt, uppdrag och åtaganden skulle jag snabbt hamna i negativa tankemönster vilka snabbt skulle sänka mig långt ner under ytan. Att helt enkelt inte ge tankarna tillfällen att fastna är min strategi som i princip fungerar.

Visst finns de tankarna ständigt närvarande och jag är medveten om att de finns men jag tar ingen notis om dem. Jag försöker bara att acceptera att de finns och att de är en del av mig.

Men ibland lyckas de ändå få fäste. Då använder jag en strategi där jag ber Mr. Depp, en påhittad person, sätta sig i ett hörn och vänta tills jag har tid med honom. Ibland får han ett litet utrymme innan jag ber honom att lämna mig.

Det som rör sig i mitt huvud är bara tankar och inga sanningar, även om det många gånger är lätt att tro på dem. Speciellt om de får fäste så att jag fastnar i dem. Då ger sig sjukdomen till känna och mitt fokus blir att inte sjunka för långt ner så att jag fortfarande har möjlighet att ta mig upp.

När det här sker finns det alltid en risk att jag insjuknar i en depression. Det innebär att jag sjunker långt ner och att det tar betydligt lång tid för mig att ta mig tillbaka till den nivå där jag mår bra.

Att känna glädje, princip som alla andra gör, har jag fått träna mig till. Jag har helt enkelt fått träna på att känna positiva känslor. Det blir ett intränat känslotillstånd, vilket är betydligt bättre än att ständigt vara nedstämd.

Alla har vi olika förutsättningar att hantera vår vardag, och alla har vi en skyldighet mot oss själva att göra det bästa vi förmår, att skapa en tillvaro som känns meningsfull. Det är bara vi själva som kan åstadkomma det även om det kanske inne bär att man behöver ha en vilja av stål och en drivkraft som kan ta oss till månen fram och tillbaka för att nå dit.

Carina Gustavsson

410, 2022

Riksförbundets ungdomsverksamhet UDDA pausas

Efter tre års samarbete med ungdomsverksamheten UDDA – Unga med Depression och Deras Anhöriga, har vi i Riksförbundet Balans bestämt oss för att pausa och se över verksamheten. Detta gör vi för att utveckla vår ungdomsverksamhet så att den går mer i linje med vårt uppdrag.

Vårdköerna är långa och behovet av stöd för unga personer med psykisk ohälsa är stort.

Vi ska genom att använda våra samlade erfarenheter och kunskaper genomföra en satsning för Unga i Balans, som ska verka som ett komplement till vården.

Vi vet att Gemenskap, kunskap och sjukdomsinsikt är tre viktiga verktyg för att leva ett liv i Balans. Dessa ledord genomsyrar hela vår verksamhet och på den grunden kommer Unga i Balans växa fram.

När ny information finns, kommer den publiceras här på hemsidan och skickas ut i vårt och våra lokalföreningars nyhetsbrev.

Klicka här för att hitta din lokalförening.

109, 2022

Varmt välkomna tillbaka efter sommaren!

Jag hoppas ni kunnat få tid till att fylla på batterierna och att ni haft en skön sommar.

Nu har vi en höst att se fram emot och all härlig verksamhet ni har på gång.

Snart kommer ni att få ett mail där det står att vi vill träffa varje lokalförenings styrelse på Zoom.

Ser fram emot att se er på skärmen!

// Ulrika Sonander, riksförbundets ordförande

109, 2022

Håll er uppdaterade

Hösten brukar betyda ny energi efter sommarens ledighet och avslappning.
Kanske ni som lokalförening nu står och stampar för att komma igång med all verksamhet igen.

Blir det kanske fler samtalsträffar, utflykter eller deltagande på evenemang. Oavsett vad ni har planerat så är det viktigt att informera era medlemmar om vad som händer.
Uppdatera era sidor på sociala medier och lägg ut planeringen inför hösten och vintern på er hemsida.
Har ni bytt kontaktuppgifter eller ledamöter i styrelsen? Kom ihåg att se till att rätt information går att hitta om er.
Behöver ni hjälp så kontakta riksförbundets kommunikatör Johanna Höst så hjälper hon till.
Johanna@balansriks.se

Kom ihåg att gör så mycket ni mäktar med och att ha kul samtidigt!

3006, 2022

Tack för erat fantastiska arbete

Jag vill önska er alla var och en ute i vårt härliga sommarsverige en skön sommar var du än är och vad du än gör.

Jag vill också passa på att tacka er för allt det fantastiska arbete ni gjort det senaste halvåret för era föreningar. Så det kan vara bra med lite ledighet, så vi kan välkomna hösten med ny energi.

Det kan bli en intressant höst inte minst med tanke på vårt 25 års jubileum och med allt annat som framtiden har att ge. Jag ser fram emot att möta hösten tillsammans med er.

Men som sagt ta nu en välbehövlig ledighet med tid för återhämtning.

// Ulrika Sonander, Riksförbundet Balans ordförande 

3006, 2022

Vår anhörigutbildning

Över hundra personer har nu fått tillgång till vår anhörigutbildning, bara under den första månaden. Förutom anhöriga är det många som jobbar professionellt med anhöriga som anmält sig. Deltagarna kommer från hela landet.

Informationen om utbildningen spreds förutom vår hemsida även via Instagram och förbundet för anhörigkonsulenter. Det visar vilken genomslagskraft marknadsföring via sociala medier och andra nätverk. Det är något vi bör jobba mer aktivt med.

Sprid gärna bland medlemmarna att utbildningen finns och uppmuntra de som går den att ge feedback om vad som är bra och vad som kan förbättras. Synpunkter och förslag kan mailas till kent@balansriks.se.

För att anmäla sig till utbildningen skickar man ett mail till anmalan@balansriks.se med namn och kontaktuppgifter och skriver “anhörigutbildning” i ämnesraden.

3006, 2022

Medlemmar med en historia efterlyses

I år firar Riksförbundet Balans 25 år. 25 år av aktiviteter, samarbeten och framförallt medlemmar. Mycket har hunnit hända under de här åren. Förbundet har bland annat fått nya samarbetspartners, en ny grafisk profil och nya spännande möten mellan lokalföreningar och medlemmar.
Men hur har det sett ut sen riksförbundet startades och fram tills nu? Hur var Riksförbundet Balans för 25, 15, 10 eller kanske 5 år sedan? Hur har lokalföreningarna förändrats?
Det vill vi veta. Har du eller någon medlem i din förening en berättelse att delge?
Kanske har du varit med i Balans sedan starten eller har du nyss blivit medlem?

Vi vill lyfta våra egna medlemmars berättelser av Balans och samla personer som varit medlemmar under olika lång tid.
Så hjälp Riksförbundet Balans att leta fram medlemmar som vill berätta. Det börjar bli bråttom nu.

En jubileumsgrupp är tillsatt i riksförbundet som kommer att jobba med evenemanget.
Så skicka förslag på medlemmar, det kan vara du själv, till Johanna@balansriks.se så kommer jubileumsgruppen sedan väja ut antal medlemmar vi vill uppmärksamma.

Utan våra medlemmar är vi ingenting.

3006, 2022

Påminnelse om semester på kansliet

Som ni säkert ha koll på så är det semestertider i Sverige nu och kansliet på Riksförbundet Balans är inget undantag.
Kent Unga och Johanna Höst kommer att vara lediga men ordförande Ulrika Sonander kommer att vara anträffbar hela sommaren.
Henne kan du kontakta under hela juni, juli och augusti om du har några frågor.
Du når henne på nummer 072 940 59 98 och på Ulrika.Sonander@balansriks.se 

Mellan den 18 juli och 29 juli kommer det inte gå att få tag på varken Kent Unga eller Johanna Höst så har du frågor så kontakta Ulrika under den här perioden.
Kent har semester mellan den 4 juli till den 29 juli.
Johanna Höst är ledig mellan den 19 juli och 23 augusti.

Info@balansriks.se kommer att ha bevakning hela sommaren.

Glad sommar!

206, 2022

Tillsammans kan vi

Nu har jag varit ordförande i drygt fem veckor. Har jobbat mycket med att det skulle bli en smidig övergång för styrelse och personal. Det har varit mycket spännande att sätta sig in i och ser med glädje att få jobba vidare. Att vi syns och deltar i fortsatta samarbeten och nya. Att vi i Balans är en kraft att räkna med.

Även så är ett mail förberett där vi vill få en bättre kontakt och samverkan med er lokalföreningar. Där ni ska få stöttning av oss på riks. Hoppas att det kan väcka entusiasm och glädje och att få utvecklas och bli ett bra stöd för medlemmen (eller medlemmarna).

Jag har hunnit med att sätta mig in i det intressepolitiska arbetet genom att jag sitter i NSPH riks styrelse och Funktionsrätt Sverige. Nu är det valfrågor speciellt utvalda områden som berör er medlemmar ute i landet, som ska jobbas med fram till valet i september. Där det lyftes fram att man lite glömt anhörigas roll. Vilket vi var flera som påtalade vikten av. Så det ska tas med.

Sedan tänker jag att vi i Balans kan driva valfrågorna även i vår egen organisation. Något som styrelsen kommer få se över och driva tillsammans med lokalföreningarna. Och att driva det ni tycker. Ser så olika ut ute i landet. Det kan handla om debattartiklar. Bjuda in politiker och ha eventuellt intervjuer eller samtal. Finns en del idéer på gång.

Sommaren är också snart här och med den kommer också lite ledighet. Hur bemanningen ser ut på kansliet och hur vi har semestrar kan du läsa i nästa artikel i det här nyhetsbrevet.

Önskar er en fin juni/ Ulrika Sonander, ordförande Riksförbundet Balans. 

206, 2022

Kansliet under sommaren

Det närmar sig nu. Snart hägrar semestern för många av oss. Riksförbundet är inget undantag.
Kansliet är helt stängt mellan den 18 juli och 29 juli.
Under den tiden är både Kent Unga och Johanna Höst lediga.

Men du kan fortfarande skicka mail till info@balansriks.se
som är bemannad under hela sommaren.

Ordförande Ulrika Sonander kan du kontakta under hela juni, juli och augusti om du har några frågor.
Du når henne på nummer 072 940 59 98 och på Ulrika.Sonander@balansriks.se 

Kent Unga vår administratör har semester mellan den 4 juli till den 29 juli.
Johanna Höst vår externa kommunikatör är ledig mellan den 19 juli och 23 augusti.

Info@balansriks.se kommer att ha bevakning hela sommaren.

Glad sommar!

206, 2022

Riksförbundet Balans firar 25 år

I år är det inget vanligt år. I år fyller Riksförbundet Balans 25 år. Det måste vi självklart uppmärksamma.
Vi startar firandet på Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober med en föreläsningsserie.

Här behöver vi hjälp från er i lokalföreningarna. Föreläsningarna ska framföras av våra egna medlemmar.
Vi vill lyfta våra egna medlemmars berättelser av Balans. När blev man medlem, varför blev man medlem och vad har Balans betytt för dig?
Vi vill samla personer som varit medlemmar under olika lång tid. Kanske finns det en någon som varit medlem lika länge som riksförbundet funnits? Eller finns det en person som precis blivit medlem?

En jubileumsgrupp är tillsatt i riksförbundet som kommer att jobba med evenemanget.
Så skicka förslag på medlemmar, det kan vara du själv, till Johanna@balansriks.se så kommer jubileumsgruppen sedan väja ut antal medlemmar vi vill ska föreläsa.

Har du några frågor eller funderingar så är det bara att du hör av!

Önskar dig en fin fortsatt sommar!

405, 2022

Förändringar i Riksförbundet Balans styrelse

På årsmötet avtackades Simone Gynnemo som ordförande i Riksförbundet Balans. 

Den 23 april 2022 höll Riksförbundet sin digitala årsstämma med deltagare från merparten av alla 12 lokalföreningarna.

Simone Gynnemo avtackades som ordförande där den nya styrelsen tackade henne för ett hängivet arbete och en fin insats på ordförandeposten.

Simone  tackade för tiden som ordförande och det stöd som många givet henne under sin tid som ordförande. Ett särskilt varmt tack riktade Simone till avlidne Arvid Lagercrantz som sorgligen lämnade oss under 2021. Till ny ordförande för Riksförbundet Balans valdes Ulrika Sonander från Balans Västmaland. Årsmöte välkomnade Ulrika och önskade henne lycka till.

Eva Ollén, tidigare ordförande i Balans Stockholm, var mötesordförande och ledde stämman på ett utmärkt sätt. Till vår glädje erbjöd hon sig att ta en post i valberedningen för nästkommande år.

Hon ersätter därmed Birgit Hansson som nu träder in på en ordinarie post i styrelsen. För övriga ledamöter i  nya styrelsen, se årsstämmoprotokollet.

Det signerade protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt via hemsidan från vecka 18.

Tack alla för att ni tog er tid att medverka!

Ulrika Sonander valdes på årsmötet till Riksförbundet Balans nya ordförande. 

405, 2022

Riksförbundet Balans ordförande Ulrika Sonander

Jag heter Ulrika Sonander och jag bor i Västerås är 43 år.

Jag har haft depressioner under hela mitt liv men det är först på senare år som jag fått kunskapen och förstått att jag haft det. Har även utmattningssyndrom som jag fick 2006 i och med en djup depression som föranleddes utav min farfars självmord.

Det var då jag hittade till en av de intresseföreningar som finns. Där och då föddes mitt engagemang.

Sen senare hittade jag Balans, det kändes som att jag hittade hem. Där förståelsen och gemenskapen är några utav ledorden. Där jag också kunnat få ännu mer kunskap om mitt mående.

Jag vill inspirera uppmuntra och visa på att det finns olika verktyg att ta del av så vägen mot ett friskare liv för alla egenerfarna och dess anhöriga kan uppfyllas. Det är mitt styrelseengagemang.

Att få påverka, stärka och samverka med beslutsfattare, det vill säga det intressepolitiska arbetet.

Har erfarenhet utav både regionalt och nationellt arbete.

Det är viktigt att ta vara på den rösten som vi har. Vi behöver fortsätta jobba framåt vi i lokalföreningarna och riks tillsammans för att nå dit vi vill.

Vi behöver stärka och bygga upp en hållbar organisation tillsammans med er ute i landet.

Jag ser fram emot att få företräda er och utveckla föreningen Balans framåt och jag hoppas ni vill följa med på vår resa mot våra gemensamma mål.

/Ulrika

2704, 2022

Det här är Kent Unga vår nya medarbetare

”Jag kom i kontakt med Balans efter att jag återhämtat mig från en ihållande depression (dystymi). För mig var det befriande att uppleva gemenskapen med andra som delar mina erfarenheter och problem. Jag kunde släppa en hel del intern stigmatisering.

Det är hoppingivande att det finns en organisation som Balans, som erbjuder hjälp, stöd och utbildning för att förbättra livet för oss som lever med affektiva sjukdomar, både drabbade och anhöriga. Jag känner att verksamheten präglas av stort engagemang, kunskap och en vilja att utvecklas och växa, både som individer och organisation.

Jag är nu anställd på Riksförbundet som administratör och verksamhetsstödjare. Jag har kunskap och erfarenhet av att jobba med verksamhets- och kompetensutveckling. Min ambition är att introducera metoder och verktyg för att jobba med ständiga förbättringar av verksamheten. I ett första skede kommer inriktningen vara att stabilisera basverksamheten och bygga en struktur på det som fungerar bra.

Jag ser fram emot att lära känna er som är engagerade i verksamheten. Jag hoppas att vi ska hitta bra samarbetsformer så att vi kan utveckla vår gemensamma kompetens och förmåga. Ju mer vi växer som organisation och individer, desto fler kan vi hjälpa.”

Varma hälsningar,

Kent

2504, 2022

Stigmaprojektet del 2

Forskare, experter och företagare blev intervjuade. En broschyr för arbetsgivare skapades och den skickades sedan till 50 företagare i Umeå och hemsidan fick ett nytt utseende för en tid. Men än är vi inte nöjda.
Nu kommer del två av projektet Stigmatisering av psykisk ohälsa i arbetslivet starta. Den här gången ligger fokus på verkligheten. Hur ser det egentligen ut på arbetsplatser och vad gör myndigheter och de stora företagen för att motverka stigma under arbetstid?

Riksförbundet Balans kommunikatör Johanna Höst kommer att vara projektansvarig. Så har du tips på en arbetsplats eller en verklighet som hon skulle behöva titta närmare på så hör av dig till henne.
Johanna@balansriks.se 

På sidan För dig som är arbetsgivare kan du läsa vad som gjordes under del ett av projektet.

3103, 2022

Välkomna på årsstämma 2024-04-20 kl 10-14 i Balans Riks

Kallelse går ut i vecka 10, anmälan i vecka 14 och länk i zoom i vecka 16.  Varje förening får utse 2 ombud. Förening med över 100 medlemmar får utse ytterligare ett ombud per 100 medlemmar (max 4 st).

Handlingar till årsstämman kommer att finnas tillgängliga för ombuden senast 2 veckor (vecka 14) före stämman från hemsidan. Motioner till stämman lämnas till respektive lokalförening. Denna behandlar motionen och översänder med eget yttrande förslaget till Riksförbundet Balans styrelse senast fyra (4) veckor före stämman. Riksförbundets styrelse skall vid årsstämman avge skriftligt yttrande.

Styrelsen i Balans Riks

3103, 2022

Hur nåbara är vi?

En fråga som ofta kommer upp på konferenser och i möten är hur vi får fler medlemmar till föreningen.
Det finns många saker vi kan göra, men det allra viktigaste är att synas och vara tillgängliga.
Därför är det oerhört viktigt att alla lokalföreningar har aktuell information på sin hemsida och är lätta att kontakta.
Riks tar ofta emot samtal eller mail från personer som försökt att nå lokalföreningen, men upplever att de inte fått något svar tillbaka och så ska det inte behöva vara. Det vinner vi inga medlemmar på.
Ett tips är att lägga in ett autosvar på mailen där det framkommer vilka dagar ni har möjlighet att svara på inkommande mail och göra detsamma på er telefonsvarare. Även skriva ut dessa tider på er hemsida och Facebook så det blir lätt att se för dem som vill komma i kontakt mer er när ni är tillgängliga.

3103, 2022

Guide för Balansföreningar

Då var den nya versionen av Balansguiden helt färdigställd. Vi har döpt om materialet och delat upp den i 2 delar. Båda går att ladda hem från internsidan under ”Styrdokument” och guiden för uppstart finns även att ladda hem från vår hemsida under fliken ”Lokalföreningar”.

Guide för balansföreningar – Uppstart 
Syftar till att starta nätverk eller förening och delas med fördel ut till personer som vill starta nätverk eller förening

Guide för balansföreningar – Att driva verksamhet
För nya och redan befintliga föreningar och innehåller bland annat checklistor för styrelseledamöter och mediapolicy

2802, 2022

Hejdå!

Inget varar för evigt, eller hur säger man? 😊
Den 23 mars gör jag min sista dag på Balans. Därefter går jag vidare till DHB, föreningen för döva och hörselskadade barn där jag kommer att arbeta som kommunikatör.
Vem som blir kontaktperson för olika områden efter mig kommer ni få mer information om lite längre fram, men Johanna går alltid att kontakta så hänvisar hon er vidare.

Avslutningsvis vill jag tacka så jättemycket för de här åren. Jag har verkligen uppskattat kontakten med er och önskar er all lycka till med verksamheten fortsättningsvis. Jag lämnar Balans många erfarenheter rikare.

Tack! <3

//Mariah Levicsek, kommunikatör Riksförbundet Balans

 

 

2802, 2022

Avtack Mariah, årsstämma & och ordförandekonferensen

Riksförbundet Balans vill rikta ett stort tack till vår interna kommunikatör Mariah Levicsek som den 23 mars lämnar oss för nytt jobb.
Vi kommer att sakna Mariah som varit snabb och duktig och hanterat alla uppdrag med stor energi.
Riksförbundet Balans önskar henne all lycka i framtiden.

Årsstämman i år kommer att äga rum digitalt. Det blir lördagen den 23 april kl 10. Varsla redan nu era styrelsekollegor så de håller dagen öppen. Den 9 mars kommer kallelse att gå ut och tänk på att om er lokalförening vill skicka in en motion ska den vara inne senast vecka 12 (runt den 25 mars).

Vi beklagar att det blev lite forcerat under ordförandekonferensen och att vi inte under mötet frågade vårt auditorium om ni alla hade synpunkter på frågeställningarna. Vi beklagar att vi missade detta i vår iver att hinna klart i tid till klockan 12. Vi ska försöka bättra oss.
Våra viktigaste ämnen från i november och som vi behöver arbeta kring hade lagts upp enligt:

  • Gruppering i HUR vi ska arbeta och VAD som ska ske.
  • Vilket år det är troligt att dessa kan genomföras.
  • Märkt dem med vilken prioritet de har, där 1 är viktigast.

Minnesanteckningar kommer.

//Styrelsen för Riksförbundet Balans genom
Eva Sellberg och Erik Rådström, t f ordföranden

 

102, 2022

Ordförandekonferens 19 februari och förberedelser inför stämma

Tack för alla synpunkter som kom upp vid Ordförandemötet den 20 november förra året. Vi har tagit fasta på dessa och vill gärna stämma av med er. Vi hoppas så många som möjligt kan närvara. Tiden är satt till den 19 februari kl 10.00 – 12.00 på zoom.

Vi vill också passa på att nämna att årsstämman blir den 23 april med start kl 10, så ”save the date”! Mer info kommer.

Kom ihåg att motioner till stämman ska vara inne senast vecka 12 (25 mars) för att de ska tas upp på stämman. Dessförinnan måste de ha behandlats i den lokala styrelsen.

Medlemsavgiften för 2022 bör vara inbetald den 31 januari. Påminnelse går ut i dagarna. Du behöver ha gjort betalningen för att:

  1. Ha rösträtt på det lokala årsmötet
  2. Kunna utses av din förening att delta som ombud på årsstämman 2022-04-23

 

 

Erik & Eva, t f ordförande i Balans Riks

102, 2022

Ta del av stigmaprojektet

Nu är första delen av projektet Stigmatisering av psykisk ohälsa avslutat.
På balansriks.se kan du läsa alla artiklar som  skapats under projektet och du kan också ladda ner projektets broschyr.
Beställ den gärna, skicka ett mejl till johanna@balansriks.se och sprid den till arbetsgivare, de som behöver mer kunskap.
Tipsa om vår hemsida och möjligheten att diskutera frågan om stigmatisering i arbetslivet med Johanna som arbetat med projektet.

 

102, 2022

Ommöblering på internsidan

Vissa dokument har tagits bort och andra har helt flyttats.
Ja det behövdes en uppfräschning av internsidan på balansriks.se.
Det var lite för många dokument som låg under en och samma mapp ”Informations- och studiematerial”.
Mycket av det materialet har nu istället fått egna mappar. Broschyrerna hittar ni numera till exempel i just mappen ”Riksförbundet Balans broschyrer”.
Vi hoppas att ni lättare ska hitta det ni är ute efter men också ge er på att utforska vår internsida mer.
Har du frågor är det bara att slå en signal eller skicka ett mejl till: johanna@balansriks.se

Ta hand om er!
/Johanna Höst, kommunikatör Riksförbundet Balans.

102, 2022

Utbildning Balansmodellen och senarelagd anhörigutbildning

Då var vi på andra sidan året då, och i alla fall jag ser fram emot ljusare tider. 😊
I vår pausar Riks arbetet med de digitala samtalsgrupperna vi erbjudit för medlemmar utan lokalförening. Anledningen är att vi behöver titta närmare på våra rutiner kring detta, för att kunna upprätthålla en kvalitativ verksamhet.
Den 12 februari är det dags för utbildning i Balansmodellen.

Skicka namn, lokalförening, tel och mailadress till den som ska delta till mig innan den 7e februari.

Släppet av den digitala anhörigutbildningen blir uppskjuten ytterligare, men planerar för släpp någon gång under våren.

/Mariah Levicsek, kommunikatör Riksförbundet Balans.

2311, 2021

Riksförbundet Balans önskar en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Vi hoppas att ni alla får en fin julhelg och vill påminna er om att det på vår hemsida finns en lista på vilka jourtelefoner och dylikt det finns att ringa om man mår dåligt. Ni hittar den listan här>>

Vi på kansliet har julledigt mellan den 22 december-10 januari. Är det något akut och ni
behöver få tag på oss går det bra att kontakta Erik Rådström eller Eva Sellberg.
erik@balansriks.se
eva.sellberg@balansriks.se

God jul allesammans! 

/Styrelsen & Kansliet

2311, 2021

Ansökande medlemmar och Anhörigutbildning

Vi har många personer som registrerar medlemskap via hemsidan, men som sedan inte betalar sin medlemsavgift. Har de fortfarande inte betalat efter att en påminnelse gått ut plockas de bort ur systemet efter 30-60 dagar. Jag ber er att ha koll på att de medlemmar ni har och som deltar i era aktiviteter är registrerade och betalande medlemmar. Är de inte registrerade kommer de heller inte att få några utskick eller kommande aviseringar gällande förnyelse av medlemskap.

Under december kommer jag att arbeta med den färdiga anhörigutbildningen och när alla förberedelser är klara kommer det att dyka upp information kring den under fliken Anhöriga på vår hemsida. Jag kommer även att skicka ut info i ett separat mail till alla lokalföreningar.

 

//Mariah Levicsek, kommunikatör Riksförbundet Balans

2311, 2021

Har ni koll på era lösenord?

Mailen, Facebook, hemsidan, medlemsregistret, internsidan.
Som lokalförening är det en hel del inloggningsuppgifter ni måste hålla koll på.
Ni måste kunna uppdatera era hemsidor och sidor på Facebook, logga in och ta del av utbildningsmaterial på internsidan, skicka ut information till era medlemmar via medlemsregistret och ta del av de mejl som ni får till er föreningsmejl.
Om ni har glömt eller tappat bort inloggningsuppgifter så kan vi hjälpa er.
Men som föreningen har ni också ett eget ansvar. Därför uppmanar vi er att se över de inlogg ni har och behöver. Se också till att ni har minst två administratörer för era sidor på Facebook, en av dem får gärna vara Johanna eller Mariah.
Skulle personen som är ansvarig för alla uppgifter sluta i föreningen eller styrelsen, se då till att den personen lämnar ifrån sig samtliga uppgifter till föreningens styrelse så att de kan lämnas vidare till nästa person som blir ansvarig. Kanske det ska vara en stående punkt på årsmötet?

Har ni frågor eller vill ha hjälp så hör av er, vi vill att ni hör av er, så hjälper vi självklart er.
/Johanna Höst
Kommunikatör Riksförbundet Balans
johanna@balansriks.se

111, 2021

Extra årsstämma & ordförandekonferen och till minne av Arvid Lagercrantz

Lördagen den 20 november klockan 10.00 -14.00 via zoom inbjuder Riksförbundet Balans till extra årsstämma, som kommer att hållas digitalt genom zoominbjudan, för att besluta om nya stadgar. Efter stämman hålls ordförandekonferens, där endast ordföranden i föreningarna är inbjuden. Länk till inbjudan här>>

Till minne av….
I September i år dog Arvid Lagercrantz. Arvid var förutom radiochef och journalist en kär Balansvän under sitt liv. Simone Gynnemo och Erik Rådström från riksstyrelsen tog ett sista farväl på begravningen som ägde rum i Solna kyrka den 21 oktober. Som minne skänkte riksförbundet 1000kr till Fonden för psykisk hälsa, vilket var vad Arvid själv önskat. För att läsa vårt minnesinlägg om Arvid, klicka här>>

//Styrelsen, Riksförbundet Balans

111, 2021

Uppdatera era sidor

Med en pandemi som allt mer börjar bete sig som dåtid så börjar verksamheten i era lokalföreningar komma igång igen.
Därför är det viktigt att ni ser över er webbsida. Kanske ni behöver uppdatera kontaktuppgifter eller informera era medlemmar om att ni nu är på gång.
Inget är väl så trist som en inaktuell hemsida och inget är väl så roligt som en aktuell.
Har ni tappat bort inloggningsuppgifterna till er sida eller glömt hur det var man gjorde när en bild ska laddas upp eller en PDF?
Hör av er till mig så hjälper jag gärna till med det.
Kom också ihåg de instruktionsvideor som Ann Tavelin, Base Media Norr, gjort åt oss. De ligger under Informations- och studiematerial på internsidan.

Ta hand om er!
// Johanna Höst
Kommunikatör Riksförbundet Balans
johanna@balansriks.se

111, 2021

Balansguide, anhörigutbildning och uppgifter från lokalföreningarna

Då är höstens digitala samtalsgrupper igång. Det blev två anhöriggrupper och två för egenerfarna den här omgången. Två grupper med deltagare sedan tidigare termin och två helt nya.

I vinter hoppas vi på att släppa en ny Balansguide. Den tidigare upplagan har vi känt kan upplevas som för mastig, men den nya versionen kommer att finnas i två olika delar. En för personer som vill starta en Balansförening och en för befintliga föreningar. Är det något ni efterfrågar i en sådan skrift som ni saknat i den tidigare upplagan, hör gärna av er med tips till: mariah.levicsek@balansriks.se.

Inom anhörigprojektet håller Anne Lichtenstein på att färdigställa en digital utbildning för anhöriga. Denna är tänkt att ligga på vår studieplattform hos Learnify, men då den är helt digital ska det gå att genomföra den när man vill. Mer information om detta kommer längre fram.

Sedan tidigare har ni fått mail om att vi samlar in uppgifter från er i lokalföreningarna. Vi efterfrågar dessa då det är viktigt att vi har allt registrerat tillsammans med de senaste årsmöteshandlingarna vid en ev genomlysning av våra bidragsgivare. Tidigare har vi slarvat lite med detta, men från och med nu så är det av högsta prioritet så har ni ännu inte svarat på mitt mail, gör det.

//Mariah Levicsek, kommunikatör Riksförbundet Balans

111, 2021

TIPS!

23/11 PSYKIATRISK VÅRD UTAN TVÅNG – vision eller möjlig verklighet?

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, bjuder in till ett webbinarium om hur vi kan få tvångsåtgärderna inom psykiatrin att minska.

NSPH vill belysa problematiken kring tvång – när patientens mående och situation inte kan mötas av vården på ett tillfredsställande sätt och där bristande rutiner, felaktigt bemötande och okunskap sätter käppar i hjulet.

NSPH anser att det behövs en diskussion om de faktorer som ofta ligger bakom ett beslut om tvångsåtgärder; som brist på personal och utbildning, negativ kultur och förlegade arbetssätt.

NSPH vill även bjuda in till samtal om vilka åtgärder som således måste till för att skapa en vård utan tvång – byggd på delaktighet, tillit och frivillighet.

NSPH vänder sig till alla som vill arbeta för denna målsättning – huvudmän, myndigheter, beslutsfattare, forskare, egenerfarna – inklusive våra egna medlemsorganisationer och dess lokala föreningar.

Tid: 23 november klockan 13.00 -16.00

Plats: Digital medverkan. Länk kommer per mejl efter anmälan

Anmälan: sker via https://bit.ly/anmälantvångswebinarium

För mer information om konferensen: https://nsph.se/evenemang/psykiatrisk-vard-utan-tvang

Evenemang på FB: https://fb.me/e/2SNUjRwDx

SCHEMA

13.00 – 13.10   
Välkommen och introduktion.
Anki Sandberg är moderator.

13.10 – 13.40
Varför tvång? Om hjärnans relegering av rädsla, ångest, aggression och agiterat tillstånd.
Åsa Konradsson Geuken, universitetslektor och docent i farmakologi vid Uppsala universitet, forskare inom neurovetenskap och neuropsykofarmakologi med fokus på schizofreni samt styrelseledamot i Schizofreniförbundet.

13.40 – 13.55
Paus

13.55 – 14.30
Hur kan psykiatrisk behandling utan tvång utformas på ett rationellt och humant sett?! Erfarenheter från Norge.
Jon Johnsen, överläkare och med dr vid avdelningen Blakstad för akutpsykiatri, medlem av den Rettspsykiatriske kommisjon i Norge.

14.30 – 15.00
Pågående nationellt arbete för att minska tvångsåtgärder
Martin Färnsten, utredare, Socialdepartementet
Peter Salmi, projektledare, Socialstyrelsen
Louise Kimby, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

15.00 – 15.10  
Paus

15.10 – 15.50
Panelsamtal kring hur vi skapar psykiatrisk vård utan tvång
Acko Ankarberg (kd), riksdagsledamot och ordförande för socialutskottet
Inger Blennow, ordförande för Sveriges Fontänhus Riksförbund
Åsa Höij, Hjärnkollambassadör, styrelseledamot för RSMH och aktiv i Schizofreniförbundet
Karin Rågsjö (v), riksdagsledamot och ledamot av socialutskottet
Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa

15.50 – 16.00
Avslutning

 

2109, 2021

Nyhetsbrev oktober

Som ni  tidigare fått meddelande om är vår förbundsordförande Simone Gynnemo sjukskriven. Viceordförande delas tillsvidare mellan Erik Rådström (Stockholm) och Eva Sellberg (Skåne). Alla frågor hänvisas därför till Johanna och Mariah som delegerar vidare till riksstyrelsen vid behov.

SKR arrangerar tillsammans med Riksförbundet Balans, Schizofreniförbundet och Sveriges Fontänhus Riksförbund ett digitalt seminarium den 27 oktober som handlar om återhämtning och rehabilitering. För att läsa mer och komma till anmälan läs mer här https://balansriks.se/digitalt-seminarium-om-rehabilitering-och-aterhamtning/

Boka redan nu in den 20 november i kalendern. Då är det dags för digital extra årsstämma och ordförandekonferens. Styrelserepresentanter är välkomna och mer info med program kommer senare.

//Styrelsen

2109, 2021

Poff! Så tog september slut

Någon annan som tyckte att den här månaden gick med ljusets hastighet?
Här på kansliet händer det massor. Utbildningen i Balansmodellen lockade folk och med lite tur kommer Riks även i år att erbjuda digitala samtalsgrupper för de medlemmar som står utan lokalförening i sin region. Inbjudan har gått ut och kursstart blir v42 om vi får in deltagare.

Ju mer Balans syns, desto fler vill skänka gåvor i form av pengar. Det tycker vi är jättekul och vill göra er i föreningarna uppmärksamma på att det går att skapa minnesgåvor inför en begravning om en anhörig gått bort. Instruktioner finns under ”Bli medlem – Skänk en gåva” på hemsidan.

Det populära materialet Bipolärguiden har omarbetats och finns nu endast online. Ni som har den tidigare PDF:en för nedladdning på er sida uppmanas att plocka bort den och istället hänvisa till materialet online. https://www.bipolarguiden.se/.

//Mariah Levicsek, kommunikatör Riksförbundet Balans

2109, 2021

På jakt efter nya bloggare och var håller ni hus?

Balansbloggarna har verkligen blivit en framgång för Riksförbundet Balans. Allt fler hör av sig till oss och vill själva börja blogga och besökssiffrorna på webben talar sitt tydliga språk.

Så nu kör vi en till omgång med nya bloggare och den här gången letar vi efter anhöriga. Vi vill veta hur det är att vara en anhörig till någon med en psykiatrisk diagnos, hur mår man själv?

Senast den 15 oktober vill vi att man lämnar sitt intresse till oss om att bli Balansbloggare – Anhörig.
Skicka ett mejl till: Johanna@balansriks.se

Mer information läggs ut på balansriks.se 

 

Har er lokalförening koll på era kontaktuppgifterna?
I bland hör medlemmar av sig till riksförbundet och vill ha kontakt med en lokalföring. Därför vill jag uppmana er att se över vilka kontaktuppgifter som finns, stämmer dem, eller saknas på er förenings hemsida och Facebook.
Behöver ni hjälp att lägga ut eller ändra uppgifter så hör av er till mig så förklarar jag hur ni ska göra.

Önskar er alla en fin Höst 😉
//Johanna Höst, kommunikatör Riksförbundet Balans

3108, 2021

Septemberhälsning

Under den här sommaren har jag bara varit. Inget göra.
Först med termobyxor, så med badbyxor och solhatt.
Nu är det kyligt och regnrocken behövs. Jag har rotar bland handskar, vantar och mössor.

Visst är det tur att det händer så mycket i våra lokalföreningar.
Balans Stockholm och Libra i Skåne har flera spännande föredrag via Zoom.

På Riks hemsida händer det också mycket. Det finns all anledning att kolla in den och att läsa artiklarna.

På Facebook sidorna finns mycket material att sprida vidare.

Redan nu är det bra att skriva in datumet 20 november. Då ska vi ha en Ordförandekonferens via Zoom. Vi ska behandla stadgarna och kanske fler ärenden.

Allt gott till er alla
Simone

3108, 2021

Utbildningar och samtalsgrupper

Hösten är kommen och med den en uppsjö av aktiviteter.
Nu närmast anordnar Riksförbundet en ny omgång av utbildning för samtalsledare i Balansmodellen den 18 september. Vet du någon i din förening som vill gå så skynda med din anmälan då den stänger den 8e september.
UDDA kommer också nu i september att genomföra en volontärsutbildning för de som vill bli kuddisar. Vi har sett att trycket efter kuddisar varit stort det senaste året varför vi behöver fylla på med nya volontärer.
Jag arbetar också på att även i höst kunna erbjuda balansmedlemmar som står utan lokalförening digitala samtalsgrupper. Har er förening hårt tryck på era samtalsgrupper och många som står i kö, hör av er. Jag kanske kan hjälpa er att leta fram nya och hungriga samtalsledare.

//Mariah Levicsek, kommunikatör Riksförbundet Balans

3108, 2021

Säcken ska börja knytas ihop

Jag har haft semester nästan hela augusti så nu riktar jag in mig på att få igång hjärnan lagom till september.
Stigmaprojektet fortsätter med intervjuer och artikelskrivande.
Men samtidigt som det sker så kommer det börjas planeras för hur hemsida ska se ut när projektet lanseras.
Säcken ska börjas knytas ihop lite smått men än är det mycket kvar innan den är helt stängd.

Ska nya personer få chansen att bli Balansbloggare? Ja det är också en fråga som ska få ett svar under september.

Allt gott till er alla!
// Johanna Höst, kommunikatör

106, 2021

Nytt uppdrag för NSPH

Riksförbundet Balans paraplyorganisation NSPH har fått uppdraget av Socialstyrelsen att samla in erfarenheter kring brukarstyrd inläggning. Även kallat egeninläggning, frikort, eller självvald inläggning. Mårten Jansson, utvecklingsledare på NSPH säger såhär om uppdraget.

Mårten Jansson, Utvecklingsledare NSPH                Foto: Caroline Andersson

– Vi är väldigt glada att Socialstyrelsen förstår att vi i patientrörelsen kan bidra med mer än åsikter och synpunkter i olika områden. I patientrörelsen är vi bra på att göra undersökningar och förmodligen kan vi vara bättre på att kartlägga sådana värden som psykiatrin själva inte är så vana att följa upp, t.ex. hur självvald inläggning påverkar patienternas privatliv, egenmakt och återhämtning. Balans sprider gärna NSPHS arbete i denna fråga. Vi ber er därför att på lokal nivå sprida denna länk så att så många som möjligt har möjlighet att svara på de frågor NSPH sammanställt.

Enkäter om självvald inläggning 

Nytt studiematerial från Bräcke Diakoni. Trygghet Ur Stöd är en studiecirkel för föräldrar med psykisk ohälsa som är framtagen i samarbete med föräldrarna själva. TrUSt är halvvägs i projektet och söker nu grupper som under hösten 2021 själva vill testa och utvärdera studiecirkeln.

Studiecirkel för föräldrar med psykisk ohälsa

 

106, 2021

Mindre ensam med Pontus och Ina

I poddformat delar Pontus Johansson och Ina Omma med sig av sina tankar och fundering kring bipolär sjukdom som de själva har.
Jag fick möjligheten att intervjua dem båda om funderingarna kring att starta en podd om en sjukdom som så många har men som det pratas så lite om.
Läs intervjun här »

Arbetet med stigmaprojektet fortgår och insamlandet av information är i full gång. På torsdagar kommer jag därför att ha min telefon avstängd och jag kommer heller inte svara på några mejl. Dagen kommer jag ägna åt att sammanställa information och skriva artiklar som är kopplade till projektet. Vid akuta ärenden hänvisar jag till Simone.

Allt gott till er alla!
//Johanna Höst

106, 2021

När börjar det egentligen?

 

Året med sitt kretslopp. Våren med katter som kollar på fåglar. Gotland med orkidéer.

Ljuset som återvänder och tiden som går för fort.

Verksamhetsplanering måste ligga på våren eftersom bidragsansökningar ska vara inne på sommaren. Då vi helst vill bada och segla. Glo rakt fram och bara vara.

Vi skriver på våra ansökningar. Vi hoppar vi får massor av pengar och att vi blir många, riktigt många medlemmar.

Möten via Zoom och Teams, flera varje dag. Längtan efter att träffas i livet.

Vi märks, vi hörs, vi är med.

Trevlig sommar

Simone Gynnemo 

Förbundsordförande

 

106, 2021

Sommar!

Sommaren är äntligen på ingång. Så härligt tycker vi! Då detta blir det sista nyhetsbrevet innan ett sommaruppehåll vill vi uppdatera er om hur vi på kansliet är lediga i sommar. Under juni arbetar vi på som vanligt, men juli och augusti ser lite annorlunda ut.

Sommarledigt på kansliet
Simone 21 juni – 25 juli  (har mobilen på om något akut inträffar och ni behöver nå riks)
Mariah 5 juli-2 augusti
Johanna 19 juli-24 augusti

106, 2021

Ändrad arbetstid

Från och med 1 juni går jag ner på 60 procent och kommer huvudsakligen jobba måndagar-onsdagar. Enklast är det att nå mig via mail, men det går såklart bra att ringa istället om man vill det.
Mitt fokus kommer framöver att ligga på riksförbundets administration, viss verksamhetsutveckling, intern kommunikation, stöttning av våra lokalföreningar och medlemsregistret.

//Mariah Levicsek, kommunikatör Riksförbundet Balans

2904, 2021

Välbesökt digital årsstämma

Lördagen den 24 april hade vi Årsstämma. Den hölls digitalt och var välbesökt med 21 personer.

Det är glädjande att så många medlemmar kan och vill vara med och påverka vår verksamhet.

Ska styrelsen vara självkritisk räcker avtalad tid aldrig till. Vi ber om ursäkt för det och kommer att ta det på allvar i framtiden.

Protokollet kommer att presenteras på samma plats som övriga handlingar.

Eftersom vi har ändringar i stadgarna kommer vi att kalla till en extra stämma. De finns också i sin helhet på våra interna sidor.

Gustav Färlin har valts in i Riksstyrelsen.  Gustav bor i Falun och är ordförande i Balans Dalarna.

Kolla in Uppdrag granskning om Samhall. Vi är engagerade och kommer att agera tillsammans med Funktionsrätt Sverige.

 

Allt gott till er alla
// Simone Gynnemo, förbundsordförande Riksförbundet Balans

2904, 2021

Start för projekt stigma

”Kan vi förvänta oss att du kommer hel och ren till jobbet?”
Ja vi är många som fått konstiga kommentarer eller kanske till och med blivit diskriminerade på en arbetsplats på grund av att man berättat att man har en psykiatrisk diagnos. Stigma kring psykisk ohälsa är något som Riksförbundet Balans alltid arbetar för att minska och i det nya projektet ”Stigmatiseringen kring psykisk ohälsa i arbetslivet” sätter vi fokus på de här frågorna extra mycket.
I april har projektet startat på allvar med intervjuer och research. Projektet kommer fokusera på en ort, Umeå, för avgränsning och möjligheterna att få en skjuts framåt att kunna starta en förening i Västerbotten och Umeå .
Jag är ansvarig för projektet och kommer att jobba med det utöver de vanliga arbetsuppgifterna som kommunikatör.

Vi brukar ju också säga att för att minska stigma kring psykisk ohälsa så hjälper det att visa att vi med psykiatriska diagnoser är ungefär som alla andra. Några som är duktiga på det är våra nya Balansbloggare Tommy och Kristoffer. För första gången sedan vi startade med bloggare har vi nu två män som bloggar för oss.  De började blogga för oss i mars och har ni inte hunnit läsa deras inlägg så finns chansen fortfarande via deras egna sidor på balansriks.se

Ta hand om er allihopa och kom ihåg att du inte är ensam.
//Johanna Höst, kommunikatör Riksförbundet Balans

2804, 2021

Utbildning och samtalsgrupper

I mars genomförde Riks vårens utbildning i Balansmodellen. Planen framöver är att erbjuda ett tillfälle per termin. Har du gått utbildningen, men vill repetera den för dig själv? Då loggar du bara in på learnify.se så når du studieplatsen och kan gå igenom materialet hur många gånger du vill. Har du glömt dina inloggningsuppgifter trycker du bara på ”Glömt ditt lösenord?” så får du ett nytt.

Under våren har en ny broschyr som fokuserar på anhöriga blivit klar. Broschyren finns att beställa på samma vis som våra andra broschyrer, men jag kommer att skicka ut ett femtiotal till alla föreningar under maj månad så ni har ett gäng att börja med.

I april startar Riks digitala samtalsgrupper för medlemmar som inte har en lokalförening i sin region. Många som är medlemmar i en lokalförening har visat sitt intresse och några av dem fick plats då vi hade några över. I annat fall har de blivit hänvisade till respektive lokalförening.
Har ni svårt att få igång samtalsgrupper och behöver samtalsledare? Hör av er till mig så ska vi se om Riks kan hjälpa er med det.

Simma lugnt!

//Mariah Levicsek, kommunikatör Riksförbundet Balans

Till toppen