Den svenska SWEBIC-studien ingår i den hittills största genetiska studien av bipolär sjukdom som publicerades i Nature Genetics 17 maj. Forskarna kunde identifiera 64 genetiska varianter som ökar risken för bipolär sjukdom, vilket är dubbelt så många som tidigare var kända. Forskarna fann även att den genetiska bakgrunden till bipolär sjukdom överlappar med andra psykiatriska sjukdomar samt kopplingar till sömnvanor och alkoholkonsumtion.

Mikael Landén

Studien omfattade 40 000 personer med bipolär sjukdom, varav omkring 7000 var från Sverige. En av de svenska forskarna deltog i studien, professor Mikael Landén, förklarar att det finns två skäl till att det behövs så stora studier.
”Dels är de identifierade genetiska varianterna vanliga i befolkningen och dels bidrager var och en av genvarianterna endast marginellt till att öka risken.”
Vissa av de identifierade genvarianterna har med kalciumsignaleringen i hjärnan att göra.
”Det finns redan läkemedel som påverkar kalciumsignalering, till exempel medel för högt blodtryck. Det har tidigare föreslagits att dessa skulle kunna användas vid bipolär sjukdom och dessa fynd gör att det blir än mer intressant att den undersöka saken” säger Mikael Landén.

Mikael Landén leder den svenska studien SWEBIC som för närvarande söker personer med bipolär sjukdom.
”För att vi skall lära oss mer om vad som orsakar bipolär sjukdom behöver vi fler studiedeltagare” säger Mikael Landén.
”Vi behöver framförallt ta reda på vilka som svarar bra på behandling och vilka som får biverkningar för att kunna erbjuda rätt behandling till rätt patient.”

Det är enkelt att bidraga till forskning i SWEBIC-studien. Efter att ha svarat på en enkät via nätet får man ett paket hemskickat för blodprovstagning. Klicka här om du är intresserad av studien.

Riksförbundet Balans