Det effektivaste läkemedlet för patienter med bipolär sjukdom är litium. Bland annat verkar det självmordsförebyggande. Men användningen av litium minskade under en rad år. Kvalitetsregistret BipoläR har haft ett intensivt fokus på frågan och nu har trenden vänt.

– Litium skyddar bäst, inte bara mot manier, utan även mot depression och blandade skov. Det är dessutom så att litium har en självmordsförebyggande effekt, säger Mikael Landén, registerhållare för BipoläR och professor i psykiatri vid Göteborgs universitet.

Det behövs alternativ till litium eftersom det inte passar alla patienter, men litium är ändå förstahandsvalet för de flesta. Data från BipoläR visar att i de regioner där man skriver ut mindre litium får patienter fler återfall i skov än i de regioner där man skriver ut mer.

Nedgången i användningen av litium är en internationell trend. En möjlig förklaring till minskningen är att behandling med litium måste övervakas genom blodprovstagning så att patienterna inte får för höga doser. Det är enklare att behandla med de andra läkemedlen. En annan vanlig förklaring är att litium, som är billigt och aldrig har patenterats, inte marknadsförs av läkemedelsbolagen till skillnad mot alternativen.

I BipoläR är andelen patienter som får litium en viktig kvalitetsindikator och registret har spelat en betydelsefull roll när det gäller att följa utvecklingen. Botten nåddes 2014–2015 då endast 65 procent av patienterna i registret med bipolär sjukdom typ 1 behandlades med litium. Idag är siffran 69 procent. Företrädarna för registret har bedrivit ett ihärdigt påverkansarbete på flera fronter för att öka användningen.

– Vi har pratat mycket om litium, vi har skrivit om det, vi har fört fram frågan på konferenser och möten och samtidigt har trenden vänt. Men det skulle vara ovetenskapligt att säga att det finns ett orsakssamband, säger Mikael Landén.

Något som ändå talar för att kvalitetsregistret spelat en roll är att den nedåtgående trenden ser ut att fortsätta i andra länder.

Statistiken på gruppnivå är knastertorr, men för den enskilda patienten kan läkemedelsfrågan ha livsavgörande betydelse. Det kan handla om ett självmordsförsök som aldrig görs eller om att slippa en manisk episod som kraschar ens liv.

 

Charlotta Sjöstedt, Kommunikatör Registercentrum Västra Götaland

 

För att se andelen patienter med bipolär sjukdom som får litium i olika regioner gå till BipoläRs statistikvisning och välj Litiumbehandling.

https://bipolar.registercentrum.se/statistik/bipolaers-statistikvisning/p/ByuUpk6cP