Året med sitt kretslopp. Våren med katter som kollar på fåglar. Gotland med orkidéer.

Ljuset som återvänder och tiden som går för fort.

Verksamhetsplanering måste ligga på våren eftersom bidragsansökningar ska vara inne på sommaren. Då vi helst vill bada och segla. Glo rakt fram och bara vara.

Vi skriver på våra ansökningar. Vi hoppar vi får massor av pengar och att vi blir många, riktigt många medlemmar.

Möten via Zoom och Teams, flera varje dag. Längtan efter att träffas i livet.

Vi märks, vi hörs, vi är med.

Trevlig sommar

Simone Gynnemo 

Förbundsordförande