Den 29 september upphörde restriktionerna, de flesta, att gälla angående corona-viruset.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vill ändå påminna oss om att viruset måste fortsätta att bekämpas.
I ett pressmeddelande skickar de med viktiga länkar till information.

Coronapandemin: Detta gäller just nu

På Krisinformation.se hittar du alltid en sammanställning av de regler, råd och rekommendationer som gäller just nu. Du hittar även länkar till fördjupad information.

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu

Fortsatt kommunikation till allmänheten hösten 2021

Under hösten 2021 fortsätter MSB att, i samverkan med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och länsstyrelserna gå ut med nationella budskap om gällande råd. Informationssatsningen genomförs under perioden v.39-47.

Allt informationsmaterial kommer att finnas för nedladdning och delning på MSB:s webbplats:

https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/ladda-ned-annons–och-kampanjmaterial/annonsmaterial-med-nationella-budskap/

Information om coronavirus och covid-19 för barn och ungdomar 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-till-barn-och-unga/

Information om vaccination av barn 12-15 år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn mellan 12 och 15 år som vaccineras mot covid-19 enbart får Pfizer/Biontechs vaccin Comirnaty, eftersom det finns mest säkerhetsdata om detta vaccin.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/oktober/pfizerbiontechs-vaccin-mot-covid-19-rekommenderas-till-barn-1215-ar/

Affisch A4 – om vaccination mot covid-19 till barn över 12 år

Riktar sig till barn som är 12 år och äldre med bilder och information om vaccination mot covid-19.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/bra-att-veta-om-vaccinationen-mot-covid-19–for-dig-som-ar-barn-ungdom-eller-vardnadshavare/

Samlad information till dig som är tveksam inför vaccination

Det handlar om vaccinernas effekt och säkerhet och varför alla som kan bör vaccinera sig.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/till-dig-som-vill-veta-mer-infor-vaccination/

Läkemedelsverkets information om vaccinerna mot covid-19

Vaccineringen mot covid-19 pågår och intresset för vaccinerna är stort. Tyvärr cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många. Läkemedelsverket har tagit fram följande information för att förklara och bemöta olika påståenden.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/lakemedelsverket-informerar/

Samlingssida för att underlätta spridning av översatt informationsmaterial

Samlingssida på msb.se med översatt information om covid-19 dit aktörer på alla nivåer kan gå in och hämta och länka från sina egna webbplatser. Vi behöver hjälp och stöd med att aktivt få in tips om översatta informationsmaterial som vi sedan kan lägga upp på samlingssidan så att fler kan ta del av de översättningar som finns. För att MSB ska kunna lägga upp en länk till ett översatt material är kravet att det finns en tydlig beskrivning på svenska om syfte, innehåll och budskap.

Samlingssidans adress:

https://www.msb.se/coronavirusetandrasprak