Förhållningsprinciper för Balans deltagande i olika externa sammanhang

Vid alla samtal ska vi agera i en positiv anda som kan leda till förändringar. Det är viktigt att vi framstår som den seriösa och pålästa organisation vi ska vara.

  • Inför möten med representanter för psykiatrin bör frågor, som ska upp till diskussion och ev. beslut, i förväg ha förankrats i styrelsen.
  • Deltagande i debatt ska anmälas och godkännas av styrelsen.
  • Vi ska aldrig i Balans namn tala i egen sak, utan för alla medlemmars och patienters bästa. En medlem får ta upp ett eget problem, men det ska först ha stämts av med styrelsen.
  • Det är alltid Balans (Riks eller lokalförening) styrelse som utser representanter till olika möten.
  • När vi är ute och besöker / informerar om vår verksamhet är det viktigt att vi nämner vår roll som patient- och anhörig-organisation. Vi måste referera till den professionella sjukvårdspersonalen och aldrig komma i diskussion om behandling och läkemedel.

Mediapolicy för Riksförbundet och föreningar Balans

  • Genom att synas i offentliga sammanhang kan vi hjälpa till att öka kunskapen om och förståelsen för psykisk ohälsa.
  • Vi ska arbeta för att regelbundet delta i debatten, på eget initiativ eller som reaktion på pågående debatt.
  • En person ska utses för att offentligen föra föreningens talan.
  • För övriga medlemmar gäller att styrelsen ska vara informerad i förväg och ge sitt tillstånd i de fall man deltar i planerad verksamhet
  • I spontant uppkommen medverkan får man hänvisa till Riksförbundets/ föreningens talesperson eller göra det klart att man uttalar sig som privatperson.