Välkommen till

LIBRA Balans Skåne

Att mötas, lyssna och ge stöd

Vi är personer som upplevt depressioner eller omväxlande deprimerande och maniska perioder, har drabbats av ”utbrändhet” (utmattningsdepression) eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression). Anhöriga kan genom föreningen få information, råd, hjälp och stöd.

Aktiviteter 2022

Vårens offentliga månadsmöten

Du kan ladda ner programmet här: https://balansriks.se/wp-content/uploads/2022/01/Infoblad2022_var.pdf

St. Hans Puls

Nästa tillfälle för St. Hans Puls är söndagen den 5e juni 2022. Samling på toppen av St. Hans Backar kl. 14. Representanter från LIBRA och Fontänhuset finns alltid på plats för introduktion. Se mera information på vår Facebook-sida! Tag chansen att njuta av den härliga utsikten från en högt belägen plats samt höja pulsen några gånger!

Vi har öppnat Föreningarnas Rum på Baravägen i Lund

Vi håller öppet måndagar 11.30 till 13.00 och torsdagar 15.00 till 16.30.

Alla är välkomna på besök för att prata om psykisk hälsa.

Fänrik Rum Fem i Malmö öppnade digitalt den 1 mars

Vi startade en ny bipolärcirkel den 30 mars

Cirkeln är nu full och deltagarna hälsas välkomna till möten på Fontänhuset i Lund var annan onsdag kl 18.45

Anmäl frånvaro till: ingemar.odenbrand@outlook.com eller per tel 070-312 7477

Välkomna!

Kursledarna

Vår stödgrupp för anhöriga/närstående har ett möte kvar under vårterminen

Vi träffas på Annegården i Lund var annan onsdag kl 18.30 jämna veckor

Kursen samarrangeras med IFP (Intresseföreningen för psykoser)

Välkomna!

Kursledarna

För dig under 18 år – BUP har fått nya hemsidor

Här hittar du länken:

https://vard.skane.se/psykiatri-skane/bup-for-dig-under-18-ar/

Vill du delta i intervju om utsatthet inom svensk tvångsvård?

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. Organisationen arbetar tillsammans med NSPH, RSMH, Attention, Shedo, RFS, Skyddsvärnet, Funktionsrätt Sverige och Autism-och Aspergerförbundet för att stärka de mänskliga rättigheterna för personer som tvångsvårdas i Sverige.

Civil Rights Defenders vill intervjua dig som:

  • nyligen har varit intagen i sluten tvångsvård (LPT, LRV, LVU, LVM)
  • har fyllt 18 år
  • och som under vårdtiden upplever att du har utsatts för kränkningar, övergrepp, våld, hot eller annat brott. Det kan ha varit av en annan medintagen eller av personal.

Intervjuerna kommer att sammanfattas i en rapport och användas i Civil Rights Defenders påverkansarbete för att förbättra frihetsberövade brottsoffers tillgång till sina rättigheter. Ingen person som intervjuats i projektet kommer vara möjlig att känna igen.

Deltagandet är helt frivilligt och intervjun kan avbrytas om och när du vill det. Svaren och informationen från intervjuerna kommer att vara helt anonyma. Som tack för din medverkan får du ett presentkort.

För mer information och anmälan kontakta Emma Moderato på Civil Rights Defenders:

0707 8484 58 alt. emma.moderato@crd.org eller skriv ett brev till:

Emma Moderato, Civil Rights Defenders, Östgötagatan 90, 116 64 Stockholm

Läs mer via den här länken:

Vill du delta i intervju om utsatthet inom svensk tvångsvård? – Civil Rights Defenders (crd.org)

Vänliga hälsningar, Tor Gustafsson, Kommunikatör

Internetbaserad kognitiv beteendeterapi på nätet via vårdcentraler i Skåne

Från 2022 kan vi få detta via vårdcentralerna

iKBT vårdcentralen 2022

Passa på att promenera – men på lagom avstånd!

UDDA är Riksförbundet Balans ungdomssektion för dig mellan 16 och 25 år.
Kika in på deras egen sida ”UDDA”.
Behöver du vård och är under 18 år? På BUP Skånes hemsida hittar du information: BUP Skåne

Vi lägger kontinuerligt ut information och nyheter på vår Facebooksida.

Följ oss gärna! 😀

Psykiatrihuset i Lund

Kom och prata om psykisk hälsa med oss i LIBRA!

Nu har vi öppet i rummet på Baravägen i Lund

Måndagar 11.30 till 13.00

Torsdagar 15.00 till 16.30    OBS! Stängt på Kristi Himmelsfärd

I Malmö finns nu 2 ställen att träffa LIBRA (och andra föreningar i Lokalt Forum Malmö)

Fänrik rum 5, Fänriksgatan 1, vid Funktionstödsförvaltningen tisd. 13-16 

Ahlmansgatan 1, torsd. 13-14

Varmt välkomna!

Länk för nedladdning av appen nedan:

https://flowneuroscience.com/home/app/