Digital föreläsning ”Lever du nära någon med psykisk ohälsa och beroende? Måndagen den 6 januari kl 18-19.30
Välkommen till digital föreläsning måndagen den 6 februari kl 18.00. Jan Ström berättar om NSPHs projekt om att leva med någon som har psykisk ohälsa och beroende
Nytt projekt med fokus på anhöriga till personer med samsjuklighet
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) driver Arvsfondsprojektet Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet för att tillsammans med anhöriga och en bred samling aktörer undersöka hur stödet till de anhöriga skulle kunna förbättras.
Vi vill ge dig möjlighet att påverka!
Vi vill ta del av dina erfarenheter och synpunkter som anhörig, förstå hur du har det och lyssna på vad du skulle behöva för att bättre kunna hantera situationen. Du kan dela med dig genom samtalsgrupper, intervjuer eller enkäter. Du kan vara anonym.
Ingen föranmälan behövs.
Mötet sker via Zoom, klicka på den här länken för att vara med: https://us02web.zoom.us/j/82850729031…