Dagligen, vid behov eller kanske någon gång i veckan. Ja vi är många som tar någon form av läkemedel för att få må bra eller för att motverka fysisk eller psykisk smärta. Men det finns alltid en risk att personer som tar läkemedel kanske tar fel läkemedel, tar läkemedel i onödan eller tar läkemedel på fel sätt.
Det här vill regeringen ändra på genom att införa Nationella läkemedelslistan.

Den första maj träder den nya lagen i kraft ”Lag om nationell läkemedelslista”. Den Nationella läkemedelslistan är ett elektroniskt register, som E-hälsomyndigheten fick i uppdrag av regeringen att ta fram,  där information om alla dina föreskrivna recept finns och om du har hämtat ut dem eller inte. Syftet är att det ska bli lättare för apotek och sjukvårdspersonal att hålla koll på dina recept och se hur aktuella dem är. Vårdpersonal kommer, efter samtycke, kunna se samtliga e-recept som du har.

Uppgifterna i Nationella läkemedelslistan är ungefär densamma som i tidigare register som vård- och apotekspersonal haft tillgång till. Men nytt för det här registret är att man kommer kunna läsa varför du blivit ordinerad vissa läkemedel, behandlingsorsak eller ändringsorsak. Samt senast datum för uppföljning eller avslut av läkemedelsbehandlingen.

För din del som patient kan du hålla koll på alla dina recept via Läkemedelskollen som är patienternas fönster in mot Nationella läkemedelslistan. Där kommer du kunna se alla din recept, se högkostnadsskydd, administrerar fullmakter och vid behov dölja recept.

På det här viset tror man att det kommer bli enklare för dig som patient att följa dina läkemedelsbehandling över tid, du kommer lättare kunna ha en dialog om din behandling när samtliga, vårdpersonal och apotekspersonal, kan se alla dina läkemedel.

Senast första maj 2023 ska samtliga vård- och apotekaktörer vara anslutna till Nationella läkemedelslistan. Läkemedelskollen kommer ligga under 1177.se och dina recept.