(Denna kallelse har även gått ut på mail till föreningarna den 9/3)

Årsstämman äger rum lördagen den 23 april klockan 10-12. Checka gärna in 9.50 så vi kan starta i tid. Vi har möjlighet för eftersnack för den som vill. Mötet kommer att ske via Zoom och länk kommer att skickas till ordförande och ombud som anmält sig.

Valberedningen, med sammankallande Birgit Hansson, har bett om nomineringar. Svara gärna på det mail som skickades den 3 mars.

Varje Balansförening har rätt att skicka minst två ombud, beroende på antalet medlemmar i föreningen. Namn och mailadresser mottages av merika.gustavsson@balansriks.se . Skicka er anmälan senast den 20 april.

Motioner skall vara Riksförbundet tillhanda senast fyra veckor innan stämman, dvs den 25 mars (vecka 12). För mer information om förfarandet se stadgarna på Riksförbundets hemsida.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan två veckor innan stämman.

Varmt välkommen
// Erik Rådström och Eva Sellberg Bäckström t f förbundsordförande Riksförbundet Balans