Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

Inspelning av Zoomföreläsningen ”Hur vet man vad som orsakar bipolär sjukdom” med professorn Mikael Landén.

Den 24 februari bjöd Riksförbundet Balans och lokalföreningen Balans Stockholm in till den här föreläsningen via Zoom. Det här är inspelningen utav den.
Presentatör är Simone Gynnemo, Riksförbundet Balans ordförande.

Om föreläsningen:
För att kunna utveckla bättre behandlingar är det en fördel om man vet vad som orsakar sjukdomar. Men hur kan man veta om det är arv eller miljö? I denna föreläsning berättar Mikael Landén vad man hittills lärt sig om ärftliga orsaker till bipolär sjukdom och hur studierna gått till. Han kommer också att berätta om den pågående SWEBIC-studien som för närvarande rekryterar deltagare för att lära sig mer.

Om föreläsaren

Mikael Landén är professor i psykiatri vid Göteborgs universitet och även knuten till Karolinska Institutet. Han är specialiserad på bipolär sjukdom och har publicerat över 250 vetenskapliga artiklar. Mikael arbetar som överläkare på Bipolärmottagningen i Göteborg och är också registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för bipolär sjukdom: BipoläR. I mars ger han ut en populärvetenskaplig bok ut på Natur & Kultur: Galenskap – en bok om vetenskap.