Riksförbundet Balans vill med anledning av det rådande läget med Coronaviruset Covid-19 informera om att vi fortsätter vår verksamhet som vanligt, men att vi följer utvecklingen noggrant och kommer att informera och agera om myndigheterna i Sverige ändrar de nuvarande rekommendationerna.
Riksförbundet Balans har i dag 14 lokalföreningar spridda över hela landet och det är framförallt dem som anordnar och arrangerar evenemang, föreläsningar och samtalsgrupper. Riksförbundet Balans har därför i dag informerat lokalföreningarna att det är i första hand deras ansvar att ställa in evenemang om man anser att det behövs. Känner en lokalförening sig osäker över om man ska ha en samtalsgrupp den här veckan så är det lokalföreningen som måste ta det beslutet.
Riksförbundet Balans finns här för ett stöd och information åt lokalföreningarna.Du som balansmedlem ska i första hand vända dig till din lokalförening om du har frågor om en sammankomst.
Lokalföreningen har ansvaret att hålla sig uppdaterade om situationen.
Riksförbundet Balans samarbetspartners Studieförbundet Vuxenskolan gick i dag ut med information till sina cirkelledare i sina olika grupper och föreningar.

De rekommenderar att deras cirkelledare ställer tre frågor till deltagarna innan en cirkel startar. Det här tre frågor har också Riksförbundet Balans från och med i dag gått ut och rekommenderat att våra lokalföreningar ska ställa i förebyggande syfte inför ett möte, evenemang eller liknade.

”Som förebyggande arbete inför en cirkel är vår rekommendation att du som ledare i vår verksamhet ställer dig följande frågor, skriver Studieförbundet Vuxenskolan:
1. Har du befunnit dig i ett riskområde?
2. Har du närstående som befunnit sig i riskområden?
3. Har du några symtom så som hosta, halsont, feber, utslag?
I det fall du svarar ja på någon av dessa frågor ber vi dig att din lokalförening eller Studieförbundet Vuxenskolans lokalkontor om ni anordnar en cirkel via dem.
Folkhälsomyndigheten har samlat information och rekommendationer på sin hemsida
Regeringen informerade i går om att man begränsar hur många personer som får vistas i en lokal samtidigt till 500 personer.
”Regeringen använder möjligheten i ordningslagen (2 kap. 15 §) att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om det är nödvändigt för att motverka en epidemi. Förbudet meddelas i en förordning.Förordningen innebär att det, från och med torsdag 12 mars och tills vidare, i hela Sverige, blir förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare.
Regeringen kommer att löpande pröva behovet av förordningen och den upphävs när förbudet inte längre behövs”.
Information sker löpande från myndigheterna. Riksförbundet Balans och våra lokalföreningar följer läget. Vi kommer att agera om rekommendationerna förändras.
Men kom ihåg vi alla har ett eget ansvar.
Ta hand om er!
Johanna Höst, kommunikatör Riksförbundet Balans