Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom
|

SBU har gått igenom forskningsläget för samband mellan en lång rad faktorer i arbetsmiljön och depressionssymtom, respektive symtom på utmattningssyndrom. … Läs mer…

Nu blir bristande tillgänglighet en diskrimineringsgrund!
|

Typ: Lagrådsremiss Avsändare: Arbetsmarknadsdepartementet Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen. Förslaget innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som … Läs mer…

Patienter med långvarig smärta eller utmattningssyndrom
|

I höst ska stockholmare som har utmattningssyndrom, i Stockholm, kunna välja var de vill bli behandlade. Patienter med långvarig smärta … Läs mer…

Dålig arbetsmiljö kopplad till depression och utmattning
|

Den som upplever sig ha kontroll över sina arbetsuppgifter har mindre depressions- och utmattningssymtom än andra, enligt en SBU-rapport. Personer … Läs mer…

Inflammationsdrivande mat kopplas till depression.
|

En ny stor Harvard-studie kopplar samman risken för depression med inflammationsdrivande mat som sockrade drycker, vitt mjöl och margarin. En … Läs mer…

1 10 11 12 13