Internet mot depression fungerar
|

Internetbehandling mot lindriga depressioner är lika effektivt som sedvanlig depressionsbehandling. Det framgår av en studie vid Göteborgs universitet. Forskare vid … Läs mer…

Att drabbas av depression i pensionsåldern
|

Ny studie. av Eva Nilsson Bågenholm Depression är ett smärtsamt tillstånd som är förenat med ett stort lidande – och det … Läs mer…

En av sex yrkesarbetare anser sig lida av utmattningssyndrom
|

Doktoranden Kristina Glise har i sin avhandling studerat utmattningssyndrom, dess förlopp och hur symtomen kan identifieras. I en delstudie fick … Läs mer…

Depression och rökning sänker medellivslängden lika mycket
|

Depression och rökning sänker medellivslängden lika mycket.  Personer med bipolär sjukdom har en beräknad minskad livslängd på 9-20 år. Samma … Läs mer…

12/5 Seminar om arbetsmiljöns betydelse för utmattningssyndrom
|

Det finns tydliga samband mellan en dålig arbetsmiljö och symtom på depression och utmattningssyndrom. Det visar en ny forskningssammanställning från … Läs mer…

Bruk av antidepressiva kan ge sen språkutveckling hos barnet
|

Försenad språkutveckling hos barnet kan bero på mammans bruk av antidepressiva. Det visar forskning vid norska folkhälsoinstitutet. I studien fann … Läs mer…

Blodprov kan diagnostisera depression
|

Enligt forskare i Österrike kan blodprover vara effektiva i att diagnostisera depression. De har upptäckt ett samband mellan nivåerna av … Läs mer…

”Ge multisjuka effektivare vård”
|

Det är hög tid att skapa en bättre vårdsituation för de väldigt många människor som har flera diagnoser samtidigt. Hälso- … Läs mer…

Blåst av god man – tvingades äta hundmat
|

En kvinna i Sala kommun fick en god man som så allvarligt misskötte sitt uppdrag att hon under ett halvår … Läs mer…

Patienter förvånade över diagnos och läkarnas symptomtolkning
|

Det finns en motsättning mellan patient och läkare i tolkningen av symtom på psykisk ohälsa. Det framgår av en ny … Läs mer…

Agomelatins effekt jämställbar med andra antidepressiva
|

Agomelatins effekt på depression är lika god som den av andra antidepressiva läkemedel, enligt en metaanalys som publiceras i BMJ. … Läs mer…

Alltför snäv syn bland läkare kan leda till överförskrivning av antidepressiva
|

Läkare och patienter har olika syn på vad som är psykisk ohälsa, med risken att läkare skriver ut antidepressiva läkemedel … Läs mer…

1 9 10 11 12 13