En stor nationell studie vill undersöka hur personer med psykisk ohälsa påverkas av corona pandemin. Tillsammans med Kings Collage i London hoppas Centrum för psykiatriforskning kunna visa hur en pandemi påverkar dessa personer tillvaro och mående över tid. Undersökningen består av en enkät som du svarar på via studiens plattform.

Studiens plattform: https://psykiskohalsacovid19.se/

Studiens Facebooksida: https://bit.ly/3brtNxR

Så här skriver Centrum för psykiatriforskning om studien:

”Den nationell undersökning på Centrum för psykiatriforskning (CPF) där forskarna studerar effekterna av Covid-19-pandemin på redan utsatta personer som har eller har haft psykisk ohälsa som depression, ångest, beroende och tvångstankar.
Personer som har psykisk ohälsa kan drabbas extra hårt i pandemin eftersom isolering och förändrade livsomständigheter kan förvärra dessa symptom. Pandemin har också lett till förändringar i vårdutbudet där många vårdkontakter blivit digitala, vilket kan göra det svårare för personer att uppsöka och få tillgång till vård. Med den här studien vill forskarna förstå hur pandemin påverkar dessa personers tillvaro och mående över en längre tidsperiod.
Studien är ett internationellt samarbete med Kings College i London. Den kommer att bidra med viktig kunskap för den psykiatriska vården och personer med psykisk ohälsa”.