En fråga som ofta kommer upp på konferenser och i möten är hur vi får fler medlemmar till föreningen.
Det finns många saker vi kan göra, men det allra viktigaste är att synas och vara tillgängliga.
Därför är det oerhört viktigt att alla lokalföreningar har aktuell information på sin hemsida och är lätta att kontakta.
Riks tar ofta emot samtal eller mail från personer som försökt att nå lokalföreningen, men upplever att de inte fått något svar tillbaka och så ska det inte behöva vara. Det vinner vi inga medlemmar på.
Ett tips är att lägga in ett autosvar på mailen där det framkommer vilka dagar ni har möjlighet att svara på inkommande mail och göra detsamma på er telefonsvarare. Även skriva ut dessa tider på er hemsida och Facebook så det blir lätt att se för dem som vill komma i kontakt mer er när ni är tillgängliga.