Riksförbundets Balans samarbetsorganisation GAMIAN Europe undersöker just nu effekten av coronapandemin inom medlemsländers arbete med den psykiska hälsan.
Organisationen vill dels ta reda om och hur arbetet förändrats för exempelvis psykologer och terapeuter under de senaste 12 månaderna. Men man vill också veta hur patienterna, de med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykiatriska sjukdomar, blivit påverkade av pandemin när det kommer till att få vård eller söka vård.

Om du vill vara med i undersökningen, som består av en enkät på engelska, så hittar du du den här »

Den här undersökningen av GAMIAN Europe är en fortsättning och en komplettering av organisationens tidigare undersökningar av pandemin som presenterades i april 2021.

På vår sida om våra samarbetsorganisationer hittar du mer information om GAMIAN Europe ».