2019-07-04

Idag läste jag att Litium är slut hos tillverkaren!  För några veckor sedan att insomningsmedicinen Imovane var slut hos leverantören. Båda dessa mediciner medges mot förbrukning. Det vill säga jag kan inte ta ut mer än det som går åt utan att betala extra. Tidigare var Insulin slut, något som medförde att patienter ”lånade” medicin av varandra. Då skrevs en hel del om konsekvensen. Nu är det dags att skriva om orsakerna. Läkemedelsindustrin.

Vi brukar inte skriva om mediciner. Vi brukar inte prata mediciner. Vi anser att vi tillsammans med vår läkare beslutar dos och styrka. Vi går på kontroller för att se att våra nivåer ligger rätt.

Vare sig när de gäller personer med Bipolär sjukdom eller Diabetes förändras medicineringen nämnvärt. Det borde alltså vara ganska lätt att se till att vår medicin tillverkas i lagom mängd.

Vad händer när patienter med Bipolär sjukdom inte får sin medicin?
För min egen del ledde bristen på insomningsmedel till svåra insomningsproblem, vilket i sin tur leder till bipolär depression och till att jag ”lånade” ett annat insomningsmedel av en vän. Det depressionsliknande tillståndet varar! Jag vet hur jag kan må! Att byta medicin på apoteket tilläts inte.

Vad kommer att hända nu när Litium är slut? Jag kan inte hamstra. Om två veckor är mina tabletter slut. Jag behöver dem för att vara i balans, för att kunna fungera!

Nu är det dags att ställa upp och visa att människor med psykiska sjukdomar får så enkla saker som sin medicin.

 

Simone Gynnemo
Förbundsordförande
Riksförbundet Balans