Den 19 mars enades Studieförbunden att all folkbildningsverksamhet som kan ske digitalt ska ske digitalt eller på distans. Även om alla deltagare inte är uppkopplade samtidigt så ska det gå att rapportera träffarna som studiecirklar och de fysiska träffar som fortfarande arrangeras måste följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Folkbildningsrådets styrelse har också tagit beslut om ett tillfälligt bidragssystem så att inte 2020 års siffror påverkar fördelningen av årets bidrag.

Alla organisationer kämpar idag för att kunna fortsätta bedriva sina verksamheter. Studieförbunden är många föreningars livlina och hjälp för att kunna finnas till från första början. Studieförbunden bistår landets föreningar med exempelvis lokaler och utbildningar i styrelse- och föreningskunskap.

Hos Studieförbundet Vuxenskolan känner man också av omställningen. På min fråga vad är deras mest akuta åtgärd gällande sina samarbetsföreningar just nu svarar Kjell Stjernholm, samordnare & utvecklingsledare såhär,
-Hjälp med digitala verktyg är nummer 1, 2 och 3 på listan just nu. Hos många särskilt när de såg sina årsmöten och stämmor omöjliggöras i fysisk form.

Även i Örebro län känner man av trycket. De är en av de SV-avdelningar som tvingats stänga ner mycket av sin verksamhet.

– Inom funktionsrätt är verksamheten mer eller mindre pausad. Jag har fortsatt kontakt med mina föreningar och ett par av dessa vill ställa om till digitalt när det gäller årsmöten och styrelsemöten.
Vi valde i mars att pausa all verksamhet som innebär fysiska träffar vid våra lokalkontor. Föreningarna har till stor del gjort detsamma runt om i länet. Jag vet att föreningarna håller kontakt med medlemmar och förser dem med information, de för samtal och skickar mejl för att hålla kontakten.  Det verkar inte skilja sig åt specifikt mellan olika funktionsområden, säger Maria Östby, verksamhetsutvecklare Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län.

Mariah Levicsek,
Riksförbundet Balans

Så hanterar studieförbunden Covid-19

Folkbildningsrådet om verksamhet på distans