Alla medlemmar i Balans har inte tillgång till en lokalförening. Men självklart vill vi att man ändå ska få känna den där gemenskapen som det faktiskt innebär att vara medlem i Balans.
Samtalsgrupperna är navet i våra befintliga lokalföreningars verksamhet och många av er har till och med digitala samtalsgrupper.
Därför vill Riksförbundet Balans skapa lättillgänglig information till de medlemmar som i dag saknar en lokalförening men ändå vill delta i en digital samtalsgrupp.
Vet ni om att ni brukar ha lediga platser i era digitala samtalsgrupper och gärna skulle ta in medlemmar från andra håll i landet så får ni gärna meddela Riksförbundet Balans om det.
Hör av er till Johanna Höst, johanna@balansriks.se , om ni har lediga platser i era digitala samtalsgrupper.