Riksförbundet Balans samarbetsorganisation, nätverket NSPH, har fått i uppgift av Socialstyrelsen att kartlägga användningen av tvångsvård och tvångsåtgärder i psykiatrin.
Nu vill de ha hjälp från dig som har egen erfarenhet av tvångsvård eller du som är anhörig till någon som vårdats med tvång inom psykiatrin eller rättspsykiatrin.

Genom att svara på en enkät med frågor så kan du bidra till att kartlägga tvångsvården i Sverige.
Enkäten hittar du här »

Så här skriver NSPH i informationsbladet om enkäterna:

Det första steget i vår undersökning är att samla in erfarenheter via enkäter. När
man besvarar dem kan man – om man vill – också ange om man kan tänka sig
att medverka i en enskild intervju eller delta i fokusgrupper där man får diskutera
resultatet av undersökningen med andra som också deltagit i den.
Utifrån enkäterna, intervjuerna och diskussionerna i fokusgrupperna skriver vi en
slutrapport om hur patienter, anhöriga och närstående upplever tvångsvården och
vad de vill att psykiatrin ska blir bättre på.