Händer just nu2019-10-03T08:49:48+00:00
1805, 2020

Samlade tips för föreningar i coronatider

Då mycket föreningsverksamhet flyttat över till nätet har flera studieförbund tagit fram tips på vägen.
Följ länkarna nedan för att läsa på respektive studieförbunds hemsida.

Studieförbundet Vuxenskolan – Material, metoder och tips

ABF – Folkbildning i coronatider

Sensus – Sensus digitala verktygslåda

NBV – Verksamhet på distans

Mariah Levicsek, 
Riksförbundet Balans

1105, 2020

Civilsamhället i kristider

Foto: Caroline Andersson

NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) är en samarbetsorganisation för patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.
Ordförande Anki Sandberg syns ofta i debatten gällande psykiska ohälsa. Vi uppmärksammar här hennes krönika om civilsamhället och de ideella krafterna och passar samtidigt på att ställa ett par frågor.

Vad är den största faran när många av era samarbetsorganisationer tvingas att lägga sina verksamheter på is?
-Våra öppna aktiviteter där medlemmar kan träffas och utbyta erfarenheter är en livlina som betyder väldigt mycket för många. Att de inte kan genomföras är en stor förlust och späder på känslan av ensamhet och utanförskap. En del kan ersättas av digitala möten, men inte allt, så låt oss hoppas att vi kan återgå till vår vanliga verksamhet, fullt av mänskliga möten, till hösten.

 Hur kan vi som samhälle förhindra att den psykiska ohälsan breder ut sig ännu mer i spåren av Covid-19?
-Alla måste hjälpas åt. Under krisen har allt fler fått upp ögonen för att vi behöver varandra, politiker, myndigheter, vårdgivare och det civila samhället. Med den insikten som grund får vi med gemensamma krafter se till att minska skadeverkningarna av coronakrisen. Vården behöver finna former så att man kan möta människors behov utan långa väntetider. Konstruktiva samråd med föreningslivet kan leda fram till lösningar som förhindrar en försämring av den psykiska ohälsan. Vi slogs emot nedläggningen av nationella Hjälplinjen och vi kvarstår i kravet av ett den borde startas på nytt.

Mariah Levicsek,
Riksförbundet Balans

NSPH.se

805, 2020

Hur agerar studieförbunden?

Den 19 mars enades Studieförbunden att all folkbildningsverksamhet som kan ske digitalt ska ske digitalt eller på distans. Även om alla deltagare inte är uppkopplade samtidigt så ska det gå att rapportera träffarna som studiecirklar och de fysiska träffar som fortfarande arrangeras måste följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Folkbildningsrådets styrelse har också tagit beslut om ett tillfälligt bidragssystem så att inte 2020 års siffror påverkar fördelningen av årets bidrag.

Alla organisationer kämpar idag för att kunna fortsätta bedriva sina verksamheter. Studieförbunden är många föreningars livlina och hjälp för att kunna finnas till från första början. Studieförbunden bistår landets föreningar med exempelvis lokaler och utbildningar i styrelse- och föreningskunskap.

Hos Studieförbundet Vuxenskolan känner man också av omställningen. På min fråga vad är deras mest akuta åtgärd gällande sina samarbetsföreningar just nu svarar Kjell Stjernholm, samordnare & utvecklingsledare såhär,
-Hjälp med digitala verktyg är nummer 1, 2 och 3 på listan just nu. Hos många särskilt när de såg sina årsmöten och stämmor omöjliggöras i fysisk form.

Även i Örebro län känner man av trycket. De är en av de SV-avdelningar som tvingats stänga ner mycket av sin verksamhet.

– Inom funktionsrätt är verksamheten mer eller mindre pausad. Jag har fortsatt kontakt med mina föreningar och ett par av dessa vill ställa om till digitalt när det gäller årsmöten och styrelsemöten.
Vi valde i mars att pausa all verksamhet som innebär fysiska träffar vid våra lokalkontor. Föreningarna har till stor del gjort detsamma runt om i länet. Jag vet att föreningarna håller kontakt med medlemmar och förser dem med information, de för samtal och skickar mejl för att hålla kontakten.  Det verkar inte skilja sig åt specifikt mellan olika funktionsområden, säger Maria Östby, verksamhetsutvecklare Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län.

Mariah Levicsek,
Riksförbundet Balans

Så hanterar studieförbunden Covid-19

Folkbildningsrådet om verksamhet på distans

 

405, 2020

Hur överlever våra lokalföreningar?

 

Vi, som de flesta föreningar, kämpar just nu med att få vår verksamhet att rulla på. Inte som vanligt, då ingenting är som vanligt, men i alla fall i någon mån av normalt. Projekt har fått skjutas upp och andra har tagit vid. Vi har fått ställa in fysiska möten för att lära oss att hålla dem digitalt och tvingats lära oss teknik vi inte varit kunniga inom tidigare.
Många av våra lokalföreningar har fått pausa sin verksamhet, men på vissa håll har man hittat lösningar att dela med sig av.

Vi frågade hur föreningarna har lyckats hantera krisen och om de har förslag på aktiviteter som ändå går att genomföras trots fysisk distansering och karantän. Många har fått ställa in sin verksamhet helt under våren, men några har lyckats ställa om till nya sätt att hantera aktiviteterna. Stockholm, Uppsala och föreningen i Borås-Sjuhärad har både hittat sätt att lösa delar av verksamheten och har kreativa idéer för nya.

Marianne Flynner, administration Balans Stockholm
-Vi har ställt in samtliga grupper och cirklar inomhus och vi har inga Balanscaféer. Däremot har vi en träningsgrupp med Friskis & Svettis utomhus samt promenader i samtalstakt. Kansliet är just nu obemannat, men vi har telefontider varje dag mellan kl 10.00-20.00 för de som vill höra av sig.
Framöver har vi funderingar på att dra igång digitala samtalsgrupper för drabbade och anhöriga och planerar att lägga upp föreläsningar att livestreama från vår hemsida.

Siri Lindén, ordförande Balans Uppsala
-Under flera år har vi haft något i Balans Uppsala som heter ”promenader i Balans”. Vår fantastiska Calle står i ur och skur i stadsparken kl.13.00 på måndagar redo för en promenad. De brukar gå en timme ungefär i sakta tempo, alla kan hänga med, och stannar även till för mindfulness. Vi gör lite extra reklam nu för denna aktivitet då den lämpar sig i dessa tider tack vare att den är utomhus och utöver det också finns möjlighet att hålla avstånd.
Vi brukar i vanliga fall ha sista medlemsträffen i maj och höstens medlemsträffar börjar i augusti men  vi funderar över att ha en fika i början av juni och/eller i augusti för att kunna erbjuda något med inte så stort glapp.

Anna Malm, ordförande Balans Borås-Sjuhärad
– Vi startade i förra veckan upp en studiecirkel på Hangouts. Denna började i mars, innan alla restriktioner infördes, men nu kör vi den alltså via nätet. Det verkar vara mycket uppskattat! Vi håller också kontakter vid liv via vår Facebooksida, Messenger och telefon. I styrelsen pratar vi om medlemsvård och försöker dela upp arbetet med att hålla kontakten med alla.

Information om våra föreningar och vad de erbjuder för aktiviteter hittar ni här>>

 

Mariah Levicsek
Riksförbundet Balans