Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har idag släppt en ny rapport om händelseanalyser av självmord inom hälso- och sjukvården.
I den menar man att Hälso- och sjukvården har en mycket central roll i arbetet för att minska antalet suicid och suicidförsök då det varje år dör omkring 1500 personer i suicid i Sverige. Ungefär en tredjedel av dem har en aktuell kontakt med den psykiatriska hälso- och sjukvården och betydligt fler har haft kontakt med annan hälso- och sjukvård.

För att läsa hela rapporten följ länkar nedan

Socialstyrelsen

Folkhälsomyndigheten