Hans forskning kommer kunna förbättra vården för personer med bipolär sjukdom och kommer kunna förutse självmord med hjälp av förebyggande behandling.
För det har forskaren Mikael Landén tilldelats Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings, SSMF, jubileumspris på fem miljoner kronor. 

Tillsammans med sina kollegor har forskaren Mikael Landén, och tillika registerhållare på BipoläR- registret som är Riksförbundet Balans samarbetsparter, lyckats göra en genetisk och molekylär kartläggning av personer med bipolär sjukdom. Under många år har forskarna följt personer med bipolär sjukdom. Ett arbete som på sikt ska kunna utforma vården bättre och individanpassa den. Det i sin tur har lett till att man lyckats identifiera vissa så kallade biomarkörer som kommer göra det möjligt att förhindra självmord om man sätter in förebyggande behandling.
Mikael Landén fick svara på några frågor från Riksförbundet Balans om forskningen och priset.

Vad betyder det här priset för dig?

– Det var roligt för mig och forskargruppen på flera sätt. För det första är det inte alltid som klinisk forskning uppmärksammas. Med klinisk menar jag forskning som undersöker verkliga patienter och ställer frågor som inte alltid leder till stora vetenskapliga genombrott, men som ändå kan ha stor betydelse för patienters vård. För det andra är det viktigt att psykiatrisk forskning premieras eftersom resurser till psykiatrisk forskning är mindre än till andra medicinska områden. Till sist var det en mycket glad överraskning och ett erkännande till forskargruppen att den forskning vi bedriver håller hög kvalitet.

Vad kan du berätta om forskningen som har lett fram till priset?

– Det är två huvudsakliga studier som vi ägnat de sista 10-15 åren åt. Dels är det S:t Göranprojektet som pågår i Göteborg och Stockholm. Det är en så kallad ”naturalistisk” studie, vilket innebär att vi följer personer med bipolär sjukdom noga över lång tid. Vi har följt upp personerna efter 7 år, och i Stockholm även efter 14 år. Vi försöker ta reda på hur det går genom breda undersökningar med intervjuer, hjärnavbildning, skattningar av kognition och livskvalitet. Det unika med detta projekt är att de noggranna undersökningarna har upprepats under så lång tid, vilket är viktigt eftersom personer med bipolär sjukdom lever med sin sårbarhet för att insjukna i hela livet. Det andra projektet kallas SWEBIC. I SWEBIC har vi intervjuat och tagit blodprov från över 11.000 personer i Sverige med bipolär sjukdom. Syftet är dels att ta reda på vilka ärftliga faktorer som ökar risken för bipolär sjukdom, och dels att ta reda på vilka som svarar bra eller dåligt på behandling. Målet är att vi på ett tidigare stadium skall kunna individanpassa behandlingen.

Hur kan din forskning förbättra vården för de med bipolär sjukdom?

– Vår forskning ger små pusselbitar som gradvis förbättrar vården. Bara som exempel har vi undersökt om patientutbildning är effektiv. Det är den, och därför har vi arbetat för att öka möjligheterna för att få patientutbildning. Ett annat är att vi undersökt vilka läkemedel som fungerar bäst för att undvika återinsjuknanden. Vi har funnit att litium fortfarande, i genomsnitt, är den mest effektiva behandlingen och även minskar risken för suicidförsök. Därför driver vi att litium skall användas så ofta som det går. Ett tredje exempel är att vi funnit att kognitiva funktioner är viktiga för att kunna komma tillbaka i arbete, vilket har betydelse för arbetsrehabilitering.

Utöver fem miljoner kronor tog Mikael Landén också emot ett diplom och en jubileumsmedalj från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings kungliga beskyddare, H.M. Drottning Silvia under ceremonin den 21 oktober.
Fem miljoner kronor var priset på, hur kommer de pengarna att användas?

– Det som kostar mest pengar för oss är personal. Sjuksköterskor och psykologer som träffar patienter, forskare som analyserar och sammanställer resultaten. Så vi kommer främst att använda pengarna till löner för medarbetare i forskargruppen. Vi kommer också att kunna göra analyser på blodprover för att bättre förstå sjukdomsmekanismer.

Kommer kontoret att utsmyckas med diplomet och jubileumsmedaljen nu eller har du någon annan plats där de kommer att sättas upp?

– Det låter som en bra idé att ställa diplom och medalj synligt på en hylla som jag kan titta på när det känns motigt.

Läs mer om SSMF

Johanna Höst
Kommunikatör Riksförbundet Balans

 

Prismotiveringen

”Professor Mikael Landén prisas för sina värdefulla resultat inom psykiatriforskningen och sitt tvärvetenskapliga och visionära arbetssätt. Hans genetiska och molekylära kartläggning av patienter med bipolär sjukdom är den största i världen. Utifrån den har han identifierat biomarkörer som kan göra det möjligt att förutse risk för självmord och kunna erbjuda förebyggande behandling.”

Läs hela motiveringen och SSMF:s intervju med Mikael Landén»