Föreläsningen är fullbokad!
Ni som har anmält er kommer att få en länk till föreläsningen.
Vi kommer att filma föreläsningen och ni som inte hann anmäla er kommer då få en chans att få se föreläsningen i efterhand, i alla fall.

———————————————————

För att kunna utveckla bättre behandlingar är det en fördel om man vet vad som orsakar sjukdomar. Men hur kan man veta om det är arv eller miljö?

I denna föreläsning berättar Mikael Landén vad man hittills lärt sig om ärftliga orsaker till bipolär sjukdom och hur studierna gått till.
Han kommer också att berätta om den pågående SWEBIC-studien som för närvarande rekryterar deltagare för att lära sig mer.

Varmt välkommen till Riksförbundet Balans kostnadsfria digitala föreläsning via Zoom!

ANMÄL DIG HÄR:
anmalan@balansriks.se
(Uppge namn och telefonnummer vid anmälan).
Föreläsningen är en timme och det finns utrymme för frågor i slutet.
Sista anmälningsdag 22 februari!

Om föreläsaren:
Mikael Landén är professor i psykiatri vid Göteborgs universitet och även knuten till Karolinska Institutet. Han är specialiserad på bipolär sjukdom och har publicerat över 250 vetenskapliga artiklar. Mikael arbetar som överläkare på Bipolärmottagningen i Göteborg och är också registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för bipolär sjukdom: BipoläR. I mars ger han ut en populärvetenskaplig bok ut på Natur & Kultur: Galenskap – en bok om vetenskap.

#riksforbundetbalans #balansriks #bipolar #mikaellanden