God man. En god man kan hjälpa dig att söka skuldsanering om skulderna är stora och gamla. Skulderna bör inte vara yngre än 2-3 år och rejält stora, “helst” flera hundra tusen kronor. En god man kan dessutom (om skuldsanering inte är ett alternativ) ta kontakt med dina kreditgivare och försöka få fram en frivillig avbetalningsplan. Som godman har man många möjligheter att försöka få till ekonomin, man kan fixa och trixa lite.. Oftast brukar det vara lättare i och med att kreditgivarna känner sig mer säker med en godman istället för en “lurig” kund. Om du förstår vad jag menar. Har du en godman så är det fortfarande du som bestämmer, du har kvar din rättshandlings förmåga som det heter.

Förvaltare. Har du en förvaltare mister du din bestämmanderätt. Då är det förvaltaren som bestämmer över dig och dina pengar. Då har du inga som helst möjligheter att sätta dig i mer skuld. I stort sett så är ett förvaltarskap lika ett godmanskap förutom att förvaltaren bestämmer allt. Han har samma möjligheter att hjälpa till med att sanera din ekonomi som en godman.  Både godmanskap och förvaltarskap söker du hos Överförmyndaren på din kommun. Vill du ha ett förvaltarskap måste du ha ett läkarintyg som stöder din ansökan. Ett godmanskap kan du få utan läkarintyg.

Personligt Ombud.  Personligt ombud kan hjälpa dig, som har en psykisk funktionsnedsättning i dina kontakter med vård och myndigheter.
Läs mer om vad Du kan få hjälp genom ett personligt ombud, PO. Klicka här! 


FRÅGA:  Hur vanligt är det med Goda män och Förvaltare inom den psykiatriska vården?

SVAR:  En person kan få en god man eller förvaltare pga sjukdom, hämmad förståndsutveckling och liknande förhållanden. I varje kommun finns en överförmyndare, som väljes av kommunfullmäktige. Denna överförmyndar nämnd står under länsstyrelsens bevakning.

GOD MAN: tar hand om angelägenheter för den som behöver särskilt bistånd. Kan även rättshandla för huvudmannens räkning, men den enskilde personen har alltid kvar sin fulla rättshandlingsförmåga. En god man skall alltid inhämta personens samtycke.
God man kan hjälpa till med förvaltning av tillgångar och företräda personen, men får ej förvalta gåva eller testamente. En god man förordnas av överförmyndaren i kommunen.

FÖRVALTARE: tar hand om angelägenheter för en person som är ur stånd att vårda sin egendom. Den enskilde personen mister sin rättshandlingsförmåga. Personen kan få behålla disponibel arbetsinkomst själv. Angelägenheterna som förvaltare får sköta om kan gälla en fastighet eller pengar på banken. Vid behov kan uppdraget för en förvaltare sträckas till alla ekonomiska angelägenheter. Förvaltare förordnas av domstol.