I helgen genomfördes en tvådagars utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa. Ett tjugotal deltagare samlades för att få veta mer om vad man kan göra när en medmänniska mår dåligt.
Att kunna erbjuda utbildningen ingår i Riksförbundets anhörigprojektet där man vill utbilda och upplysa så många anhöriga som möjligt om psykisk ohälsa.
Helgens utbildningsledare var Anne Lichtenstein. Journalist och grundare till organisationen UDDA.

Varför tycker du att det är viktigt med första hjälpen till psykisk hälsa?
Jag tycker det är viktigt för att det skapar mer civilkurage i samhället och lyfter fram medmänskligheten i att agera. Det gör också att gränsen mellan att agera och att inte agera blir mindre då det inte längre känns lika främmande. Men får redskap att våga gå fram till en behövande, och det stärker självkänslan hos en själv när man kan känna sig stark nog att hjälpa.

Vad tar du med dig efter dessa utbildningsdagar med Balans?
Jag tar med mig hur mycket erfarenheter som finns ibland oss och som vi kan ta vara på tillsammans. Precis som i alla föreningar finns alla sorters människor med olika styrkor här, utmaningen är att ta till vara på allas erfarenheter och lära av varandra vilket jag tyckte att vi till viss del klarade av.

 

Fakta om MHFA (Första hjälpen till psykisk hälsa)
Första hjälpen till psykisk hälsa, eller MHFA ( Mental Health First Aid) som utbildningen också heter har utvecklats i Australien och är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten. Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp.
Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt.
För att läsa mer, följ länk nedan
https://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa

 

Mariah Levicsek,
Projektledare Anhöriga