Riksförbundet Balans värdegrund

Balans verksamhet

• ska bygga på en gedigen och beprövad kunskap
• ska vara öppen för kreativa lösningar
• ska bidra till ökad livskvalitet för våra medlemmar
• Medmänsklighet, lyhördhet och respekt är vår ledstjärna

Förhållningsprinciper

• Vi ansvarar för att bemöta varandra med respekt och tolerans i en positiv anda
• Den som företräder Balans ska vara medveten om förbundets grundsyn i olika frågor och verka därefter
• Balans styrelse utser representanter till olika sammanhang. Frågor som kommer upp ska vara förankrade i styrelsen.
• När vi representerar Balans är det viktigt att vi agerar i vår roll som patient- och närståendeorganisation och för alla medlemmars bästa

Checklista för styrelseledamöter

 1. Tänk på att du är vald av medlemmarna, de har stora förväntningar på styrelsen
 2. Ditt ansvar är att, tillsamman med de andra i styrelsen, driva förbundets/föreningens verksamhet på ett sätt som gagnar medlemmarna
 3. I varje ögonblick, på och utanför mötena, tåla att granskas
 4. Agera alltid med medlemmarnas bästa för ögonen
 5. Det du inte är nöjd med ska DU ta upp på ett konstruktivt sätt
 6. Kom gärna med förbättringsförslag
 7. Vi stöttar och hjälper varandra

Lyssna

 • Lyssna med positivt intresse
 • Uppskatta den som talar
 • Förstå utan att behöva hålla med
 • Tala och få lyssnartid tillbaka