Lokalföreningen Balans Stockholm bjuder in till föreläsning på världsdagen för bipolär sjukdom. 

Världsdagen för bipolär sjukdom (World Bipolar Day) firas internationellt varje år den 30 mars, på Vincent Van Goghs födelsedag. Van Gogh tros ha lidit av bipolär sjukdom.

Föreningen Balans Stockholm uppmärksammar detta genom att arrangera en föreläsning med psykologen Annika Sonnenstein med temat:
Ett bra liv med bipolär sjukdom – hur får man det? 

När? Tisdagen den 30 mars kl 18-19.30

Var? Via mötesappen Zoom.
Du får länken efter anmälan till info@balansstockholm.se 

Innehåll:

Att diagnosticeras med en kronisk psykiatrisk diagnos kan upplevas tungt och hopplöst. För en del upplevs det som en lättnad att kanske efter flera års turbulens och lidande få ett namn på det som orsakat problemen. Oavsett hur man reagerar, finns det mycket att vinna på att betrakta sin sjukdom som en medresenär, snarare än en inkräktare eller rent av fiende. Medresenären har både bra och dåliga sidor att förhålla sig till för att resan ska gå så friktionsfritt som möjligt.   

Under denna föreläsning kommer Annika Sonnenstein att förmedla viktiga lärdomar som gjorts under decennier av forskning om bipolär sjukdom; samsjuklighet, risk- och skyddsfaktorer för återinsjuknanden, psykologisk behandling, involvering av anhöriga, m.m. Tyngdpunkten kommer att ligga på hur kan välja det liv man vill leva, med sin sjukdom som medresenär.  

Annika är legitimerad psykolog, verksam som egen företagare inom områdena neuropsykiatrisk utredning och personalutbildning. Hon har tidigare arbetat som chef och psykolog vid Ersta diakonis sjukvårdsmottagning för hemlösa i Stockholm, samt inom specialistpsykiatrin, beroendevården och Kriminalvården. En gemensam nämnare för hennes arbete är att nyfiket undersöka andras uppfattningar och önskemål och enas om en väg som leder framåt.