Genom åren har Riksförbundet Balans medlemmar vittnat om hur de har blivit diskriminerade, mobbade eller arbetslösa på grund av att de har en psykiatrisk diagnos. Vi kände att vi måste sätta stopp för det här. Stigma bottnar i okunskap och oförståelse och personer dör eller lever i fattigdom på grund av stigma.

På sidan Stigmatisering av psykisk ohälsa i arbetslivet har vi samlat information och intervjuer med företag och forskare i syfte att öka kunskapen om hur du som arbetsgivare eller anställd kan förhindra att någon blir stigmatiserad på grund av sin psykiatriska sjukdom.

Med den sidan hoppas vi att okunskapen ska bli till kunskap och oförståelsen bli till förståelse.