Jag söker personer som skulle vilja ställa upp på en intervju för Riksförbundet Balans angående en kampanj vi kommer att driva på vår hemsida under hösten 2019.

Föreningen Balans är en rikstäckande, ideell patient- och anhörigorganisation för människor med diagnoserna Depression, Utmattningssyndrom och Bipolär sjukdom. Vi arbetar för att sprida kunskap och förståelse för de diagnoser vi företräder samt vara ett stöd för drabbade och anhöriga.

Jag söker dels en anhörig till närstående med depression eller dystymi som vill berätta om sin vardag och sina vardagsstrategier för att orka med.

Jag söker också en person med utmattningssyndrom som vill berätta om hens synpunkter och tankar på anhörigskapet baserat utifrån egna erfarenheter.

Slutligen söker jag en person med egen erfarenhet av depression som vill berätta om sin resa.

 

Känner du dig träffad så skriv några rader till mig om din situation och vem du är så får du också mer information.
Jag vill ha ditt mail senast den 14 juni.
mariah.levicsek@balansriks.se

 

 

Vänligen,

Mariah Levicsek
Verksamhetsutvecklare
Riksförbundet Balans