SKR arrangerar tillsammans med Riksförbundet Balans, Schizofreniförbundet och Sveriges
Fontänhus Riksförbund ett digitalt seminarium den 27 oktober som handlar om återhämtning och rehabilitering för
personer med allvarlig och svår psykisk sjukdom/funktionsnedsättning.

Läs mer och anmäl dig till seminariet här>>