De diskuterar förslag och de tar beslut. Men vilka är dem egentligen?
Här kommer en kort presentation av de åtta personer som utgör Riksförbundet Balans styrelse.

Simone Gynnemo

Ålder:
Född 56 på en flaggdag.

Anhörig eller personlig erfarenhet?
Egen erfarenhet av utmattning och bipolär sjukdom. Duktig flicka.

Styrelseuppdrag?
Ordförande i riksförbundet.

Hur kom du i kontakt med Balans?
Vi bildade en lokalförening på Gotland där jag bodde då.

Vad är Balans för dig?
Det är viktigt att öka medvetenheten i samhället kring ”våra” sjukdomar. De finns men syns inte. Det är också viktigt att vi som har diagnoserna lär oss hur vi bör leva för att må bra. Anhöriga har en speciell situation och ofta en svår roll.

Frågor du brinner för?
Vi är många i föreningen som på olika sätt arbetar för att påverka, medvetandegöra, utbilda och inspirera.

mina egna erfarenheter tas de till vara och omvandlas till något positiv både för mig själv och för andra.

Rosmari Emanuelsson

Ålder:
52 år

Anhörig eller personlig erfarenhet?
Personlig erfarenhet.

Styrelseuppdrag?
Ersättare

Hur kom du i kontakt med Balans?
Jag har varit medlem i LIBRA/Balans i Skåne sedan 2014 och suttit i styrelsen mellan 2016-2019.

Vad är Balans för dig?
Gemenskap, liknande erfarenheter, utbyte och utveckling.

Frågor du brinner för?
Jag brinner för återhämtning, inflytande, egenmakt, delaktighet och livskvalitet. Min drivkraft är att utveckla och förbättra livet för människor med psykisk ohälsa. Genom att utgå från mina egna erfarenheter tas de till vara och omvandlas till något positiv både för mig själv och för andra.

Erik Rådström

Ålder
66

Anhörig eller personlig erfarenhet?
Anhörig

Styrelseuppdrag?
Ersättare

Hur kom du i kontakt med Balans?
Genom att jag sökte information på nätet

Vad är Balans för dig?
En stark gemenskap som behövs, där jag och mina närmaste får och kan ge kunskap för ett friskare liv som i sin tur ger insikt om alla möjligheter

Frågor du brinner för?
Att vi alla kan skapa ett bättre förutsättning för ett friskare liv

Eva Sellberg

Ålder:
70 år

Anhörig eller personlig erfarenhet?
Anhörig

Styrelseuppdrag?
Ledamot

Hur kom du i kontakt med Balans?
Genom LIBRA Balans Skåne

Vad är Balans för dig?
Balans är att vi alla verkar för att minska stigma i samhället kring psykisk hälsa.

Frågor du brinner för?
Brinner för anhörigfrågor och friskvård. Ä

omvandlas till något positiv både för mig själv och för andra.

Merika Gustavson

Ålder:
49

Anhörig eller personlig erfarenhet?
Egen erfarenhet

Styrelseuppdrag?
Sekreterare

Hur kom du i kontakt med Balans?
Sökte på min diagnos och Balans kom upp. Gick med 2017 för att bryta min isolering.

Vad är Balans för dig?
Balans står för gemenskap, tillhörighet, växa som människa, ett innehållsrikt liv.

Frågor du brinner för?
Frågor kring hjälp till självhjälp som komplement till vården

ch omvandlas till något positiv både för mig själv och för andra.

Ulrica Sonander

Ålder:
41 år

Anhörig eller personlig erfarenhet?
Egen erfarenhet

Styrelseuppdrag?
Ledamot

Hur kom du i kontakt med Balans?
Genom mitt jobb

Vad är Balans för dig?
För mig är Balans att ge och få kunskap kring psykisk ohälsa, minska stigma och även kunna påverka t ex intressepolitiskt

Frågor du brinner för?

Brinner för att alla ska få en likvärdig vård, ökad livskvalité och för att jobba intressepolitiskt.

Anne Lichtenstein

Ålder:
40 år

Anhörig eller personlig erfarenhet?
Anhörig och personlig erfarenhet.

Styrelseuppdrag?
Ledamot

Hur kom du i kontakt med Balans?
Fick ett mejl från Mariah om att jag skulle utbilda i Första hjälpen och en tanke om ett samarbete.

Vad är Balans för dig?
Balans för mig är en mycket viktig organisation som verkar för att människor med psykisk ohälsa inte ska känna sig ensamma och ha någonstans att ta vägen. Balans är en del i Sveriges arbete mot ett mer öppet klimat mot psykisk ohälsa.

Frågor du brinner för?
Jag brinner för ungas rätt att få information om psykisk ohälsa i tidig ålder. Jag brinner för dela med mig av min historia och att höra om andras förbättring när de får dela med sig av sin egna historia. Jag tror att kommunikation är nyckeln till att klara av sin psykiska ohälsa/hälsa.

a erfarenheter tas de till vara och omvandlas till något positiv både för mig själv och för andra.

Katarina Grim

Ålder:
49

Anhörig eller personlig erfarenhet?
Personlig erfarenhet

Styrelseuppdrag?
Ersättare

Hur kom du i kontakt med Balans?
För cirka 10 år sedan, men jag minns inte hur jag först kom i kontakt.. Jag var delaktig (på ett litet hörn) i bildandet av Riksförbundet Balans 2012, och i samband med det var jag drivande i igångsättandet i Balans Värmland där jag också var styrelseledamot under de första åren. Jag var var styrelseledamot i Balans Riks 2016.

Vad är Balans för dig?
Av alla fantastiska intresseföreningar är det Balans som ligger mig närmast om hjärtat eftersom det är både givande, stödjande och roligt att få dela erfarenheter och sprida kunskap tillsammans med andra som lever med bipolär sjukdom

Frågor du brinner för?
Patientdelaktighet i psykiatrin. Att man i kontakt med vården ska betraktas som en kompetent, fullvärdig samtalspartner trots att man har en psykiatrisk diagnos.

as till något positiv både för mig själv och för andra.