Foto: Caroline Andersson

NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) är en samarbetsorganisation för patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.
Ordförande Anki Sandberg syns ofta i debatten gällande psykiska ohälsa. Vi uppmärksammar här hennes krönika om civilsamhället och de ideella krafterna och passar samtidigt på att ställa ett par frågor.

Vad är den största faran när många av era samarbetsorganisationer tvingas att lägga sina verksamheter på is?
-Våra öppna aktiviteter där medlemmar kan träffas och utbyta erfarenheter är en livlina som betyder väldigt mycket för många. Att de inte kan genomföras är en stor förlust och späder på känslan av ensamhet och utanförskap. En del kan ersättas av digitala möten, men inte allt, så låt oss hoppas att vi kan återgå till vår vanliga verksamhet, fullt av mänskliga möten, till hösten.

 Hur kan vi som samhälle förhindra att den psykiska ohälsan breder ut sig ännu mer i spåren av Covid-19?
-Alla måste hjälpas åt. Under krisen har allt fler fått upp ögonen för att vi behöver varandra, politiker, myndigheter, vårdgivare och det civila samhället. Med den insikten som grund får vi med gemensamma krafter se till att minska skadeverkningarna av coronakrisen. Vården behöver finna former så att man kan möta människors behov utan långa väntetider. Konstruktiva samråd med föreningslivet kan leda fram till lösningar som förhindrar en försämring av den psykiska ohälsan. Vi slogs emot nedläggningen av nationella Hjälplinjen och vi kvarstår i kravet av ett den borde startas på nytt.

Mariah Levicsek,
Riksförbundet Balans

NSPH.se