Jag tog emot närmare 100 mejl

Ett mejl gick ut till våra medlemmar. Har du erfarenheter av att bli stigmatiserad inom arbetslivet? Responsen blev enorm. [...]