» » » Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet

Kategori Nyheter | 0

Riksförbundet Balans hoppas att både Annika Strandhäll och Lena Hallengren tar utredaren Kerstin Evelius på allvar. Det måste gå att göra mycket mer än vad som görs idag!

Det måste

  • gå  att minska vårdkön både för barn och vuxna med psykisk ohälsa och sjukdom
  • gå att få en tid hos en psykolog eller kurator
  • gå att vara sjukskriven eller få sjukersättning
  • finnas samarbete mellan försäkringskassa och arbetsförmedling
  • finnas anpassat arbetet som fungerar för människor med funktionsvariation
  • gå att försörja sig på detta arbete

ALLA människor med psykiska funktionsvariationer och psykisk sjukdom behöver bli lyssnade på, tagna på allvar, ingå i sociala sammanhang, få hjälp och stöd. Mänskliga Rättigheter! Så det så!

– Psykisk hälsa behöver vara en prioriterad del av den folkhälsopolitik som antagits av riksdagen. För att nå resultat krävs att myndigheter och huvudmän jobbar tillsammans, samt en omdömesgill och tillitsfull styrning med större fokus på resultat än på insatser, säger utredaren Kerstin Evelius. Hon föreslår bland annat en tioårig strategi för psykisk hälsa för perioden 2020–2030.

Annika Strandhäll, dåvarande socialminister sa att frågan om psykisk ohälsa är prioriterad, både för dem som drabbas och för anhöriga.

Man lyfter även fram vikten av ökat fokus på delaktighet och inflytande för patienter, brukare och anhöriga. Utredningen ser tre tydliga mätbara mål framför sig: en högre andel som upplever psykiskt välbefinnande, en lägre andel som upplever psykisk ohälsa samt att färre dör av suicid. Lena Hallengren, ny socialminister, får ansvar för vården, socialtjänst och äldreomsorg. Annika Strandhäll ansvar för socialförsäkringsfrågorna.

Simone Gynnemo
Förbundsordförande