» » » Kallelse till Riksförbundet Balans årsstämma 2018

Kallelse till Riksförbundet Balans årsstämma 2018

När: Fredagen den 20 april 2018 kl 18.00
Var: Föreläsningslokalen i Psykiatrihuset på S:t Görans sjukhus
Vårdvägen 3, 112 19 Stockholm

Dagordning enligt stadgarna >>

Varje lokal/regionförening har rätt att skicka minst två ombud, beroende på antalet medlemmar i föreningen, dock max fyra.

Riksförbundet vill ha in namnen på ombuden senast den 31 mars.

Bokning av resa för dig som är föreningsombud och eventuellt behov av övernattning kan göras här >>
eller genom att kontakta kansliet på tel. 08-618 13 33

Motioner skall vara Riksförbundet tillhanda senast fyra veckor före stämman senast
23 mars.  För mer information om förfarandet se stadgarna på vår hemsida.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga här och på kansliet 14 dagar före årsmötet.

Välkomna!