» » » Utbildning för cirkelledare i Balansmodellen-Anmäl er idag!

Utbildning för cirkelledare i Balansmodellen-Anmäl er idag!

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan har Riksförbundet Balans under hösten tagit fram en utbildning för cirkelledare. En utbildning för cirkelledare med egen erfarenhet och en för anhöriga. Utbildningen ska genomföras i Stockholmden 21 april 2018, med Anna-Maria Lundberg som ledare. Anna-Maria har varit med och tagit fram Balansmodellen. Uppföljningen ska vara webbaserad och ske under våren 2018.

Vi tror att den här typen av studiecirklar är kärnan i vår verksamhet och vill därför att alla lokalföreningar ska få kännedom och bli säkrare på hur vi kan genomföra dem.

Utbildningen borde omfatta två personer med egen erfarenhet och en person som är anhörig i varje lokalförening, Totalt 15 (Vi räknar med att bilda minst två nya föreningar under hösten).

Vi ber nu lokalföreningarna att hitta de personer som vill och kan gå utbildningen. I dagsläget tror vi att den kommer att omfatta en dag och en halv uppföljningsdag i regionen.

Studieförbundet Vuxenskolans förbund står för kostnaderna.

Vill du gå utbildningen? Kontakta din lokala Balans förening eller riksförbundet info@balansriks.se

Anmälan ska göras till natascha.borg@balansriks.se senast torsdag den 8 mars 2018.