» » » Samarbete mot den psykiska ohälsan- Hur mår din kompis?

Samarbete mot den psykiska ohälsan- Hur mår din kompis?

Kategori Utan kategori | 0

VÄRMLAND: Ska stötta ungdomar genom samtalsträffar

Christina Wahrolin, medarbetare på ABF Värmland, som under onsdagen lanserar projektet Hur mår din kompis?

Vad är det för projekt?

– Det är SSU och ABF som i ett samarbete försöker jobba med och stötta unga personer. SSU har i sitt arbete med ungdomar sett att många inte mår så bra och att det finns ett behov hos många att få prata. Vi på ABF har

Christina Wahrolin, ABF Värmland.

resonerat med SSU i ungefär ett år vad vi kan göra och det har mynnat ut i det här projektet. Vi representerar det civila samhället och vi måste hjälpas åt för att unga killar och tjejer ska må bättre

Hur tar det form?

– Det startar i morgon med en föreläsning på Sundstagymnasiet. Där kommer vi erbjuda alla att delta i samtalsgrupper. Till en början kommer vi erbjuda tre olika samtalsträffar. Efter de tre samtalsträffarna får vi se om det finns behov av fler aktiviteter. Vi börjar i liten skara och så får vi utvärdera efter träffarna. Det är alltid lättare att prata om sin kompis, därav namnet Hur mår din kompis.

Vad är syftet?

– Målet är att arbeta emot psykisk ohälsa bland ungdomar, men också att stödja dem i att livet går upp och ned ibland. Vi hoppas kunna komplettera det skolorna inte mäktar med och vi hoppas att ungdomarna känner att vi bidrar.

 Källa: NWT.se >>