» » » Socialstyrelsens syn på psykiatrin har svagt stöd

Socialstyrelsens syn på psykiatrin har svagt stöd

Nu måste vi prata om det. Svensk psykiatri mår dåligt (ledarsidan 18/12). Det framkom när Socialstyrelsen förra året kom med nya riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

I de nya riktlinjerna föreslår Socialstyrelsen för personer med depression och ångestsyndrom, genomgående, att läkemedel eller ECT som förr kallades elchock-behandling, används. Eller KBT, kognitiv beteendeterapi, där man använder tekniker för att förändra tankar och vanor.

Eftersom det är ett välbelagt faktum att olika terapimetoder passar patienter i olika grad, föranledde det frågan hur det kommer sig att psykodynamisk terapi (PDT) och andra psykoterapier är helt nedprioriterade i de nya riktlinjerna?
Det har kommit ett förslag till svar på den frågan, i form av ett överklagande av Socialstyrelsens riktlinjer. Det är ställt till Förvaltningsrätten i Stockholm. De som överklagar är Psykoterapicentrum, en yrkes- och intresseförening för legitimerade psykoterapeuter, och företaget Hamrelius & Bergh som bedriver behandling med PDT och KBT vid bland annat depressions- och ångestsyndrom.

I överklagandet påpekas att Socialstyrelsen prioriterar psykofarmaka, elchock och beteendeterapi medan psykodynamisk terapi inte rekommenderas alls. En grund för överklagandet, är att riktlinjerna har genomslagskraft som styrmedel i vården. Det är nämligen avsikten med nationella riktlinjer.

 

Varför överklagas riktlinjerna? För i Projektledningsgruppen fanns ingen med kompetens om psykodynamisk terapi. Men sju av åtta hade medicinsk-biologisk kompetens. Sakligt?

I Expertgruppen var tre, av 37, forskare på det psykodynamiska området. De har vittnat (SvD Debatt 2/2 -17) om att deras utlåtanden inte fick något inflytande på riktlinjerna. Kompetent?

I Prioriteringsgruppen då? Den bestod av 27 personer. Där fanns bara två som representerade det psykodynamiska kunskapsområdet. Prioriteringen gjordes genom röstning med majoritetsbeslut. Professionellt?

Fem personer pekas i överklagandet ut som jäviga. En ska ha ekonomiska intressen som leverantör av KBT via nätet. Två har “återkommande och täta” kontakter med läkemedelsbolag och är kända förespråkare för – läkemedelsbehandling. En av dem säljer dessutom psykoedukativ behandling, som prioriteras högt i riktlinjerna. I den verksamheten återfinns ännu en av personerna i Prioriteringsgruppen, och en femte är nära knuten till ett företag – som säljer KBT.

Sverige är ett litet land, men kan vi verkligen inte bättre än så här? Nu har Förvaltningsrätten (målnummer 1289-18) svarat att Socialstyrelsens nationella riktlinjer inte behöver följas. Det beror på att de “enbart utgör rekommendationer”. Därför kan de inte överklagas.

För psykiatrin i Sverige är det nog säkrast att hoppa över Socialstyrelsens nya riktlinjer, och rätta sig efter Förvaltningsrätten. För om man skulle följa de nya riktlinjerna så blir möjligheterna till individanpassad psykiatrisk vård rejält reducerade. Det strider mot patientlagen. Sen har vi det där med jävet… Det här var nog sammantaget inte vad Socialstyrelsen väntat sig.

Källa: SvD >>