» » » Vara aktiv ett sätt bryta ohälsa

Vara aktiv ett sätt bryta ohälsa

VÄRLDSHÄLSODAG. Unga med psykisk problem i centrum när stödorganisationer samlades

MALMÖ. Att komma ut och aktivera sig och motionera är a och o för att bryta isoleringen för den som drabbas av psykisk ohälsa. Det säger Aviva Ejdelman, som var en av dem som deltog i temadagen om psykisk ohälsa på Malmö högskola på tisdagen, vilket var åttonde året i rad.
– Det är bra att folk kan komma hit och få mer information om hur det är att leva med psykisk ohälsa men också vilken hjälp och stöd som finns att få, bland annat genom de olika organisationerna, berättar Aviva Ejdelman.

Hon har mått psykiskt dåligt i perioder sen hon var 13 år och blev mobbad i skolan och drabbades av ångestattacker.
– I dag är jag 35 år, går på antidepressiv medicin, mår bättre och har hittat en väg ut ur mörkret genom att bland annat engagera mig i aktiviteterna på Fontänhuset och tidningen Kraftbudet, säger Aviva Ejdelman.
Hon menar att det finns för få mötesplatser i Malmö och att de oftast vänder sig till äldre. Därför försöker de få igång en tjejgrupp för att fånga upp yngre som vill träffa andra i samma situation.

Just unga och unga vuxna med psykisk ohälsa var temat när Världsdagen för psykisk hälsa hölls i Gäddan på Malmö högskola. Bland andra talade Karolina Källoff och Olof Samuelsson från Studenthälsan om vad som behövs för att må bra under studenttiden och Duke Shane redovisade Pilotprojektet ”Unga vuxna Trelleborg”.
– Målet är att lyfta ungas situation och öka kunskapen om deras situation.
Allt fler drabbas av psykisk ohälsa, bland annat beroende på stressen och pressen i samhället, och det finns lite forskning kring hur de mår, säger Bo Persson i Lokalt Forum, som samlar många av de brukarorganisationer och föreningar som finns i Malmö.

Ett 30-tal av organisationerna, Malmö stad och Region Skåne fanns på plats i foajén för att presentera sig och svara på frågor från besökarna.

– Många av oss har personlig erfarenhet av psykisk ohälsa och vill gärna sprida information om vad vi kan erbjuda, förklarar Bengt Palm i det intressepolitiska förbundet Rfhl.

Organisationen erbjuder bland annat dagverksamhet, Qvinnoqulan och ett drogfritt kollektivt stödboende på uppdrag av Malmö stad.
– Det är bra att vi kan samverkan mellan organisationer och socialtjänsten. Vi jobbar också nära brukarrepresentanter på olika boenden och håller på att bygga upp en ny organisation, där det förhoppningvis blir fler mötesplatser, förklarar Åsa Lindberg, utvecklingssekreterare inom socialpsykiatrin i Malmö stad.

Hans Brauer, verksamhetschef inom vuxenpsykiatrin i Malmö och Trelleborg pratade också om satsningen på dagsjukvård, utbildning av personal och mentorer har skapat en bättre situation för brukare och personal. Vid temadagen om psykisk ohälsa på Malmö högskola arrangerade Friskvårdsklubben i Malmö också ett lopp som gick från högskolan in i Slottsparken. På plats som konferencier var Katarina Bexelius, känd som sångerska från Melodifestivalen som till vardags jobbar som verksamhetsutvecklare vid Skånes universitetssjukhus.

Källa: Skånska Dagbladet >>