» » » Dina förväntningar påverkar: ”Lika viktigt som själva behandlingen”

Dina förväntningar påverkar: ”Lika viktigt som själva behandlingen”

Kategori Depression | 0

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), eller “lyckopiller” som det också brukar kallas, ordineras ofta vid depression och ångest. Men nu ifrågasätts om effekten verkligen överträffar skenbehandling (placebo).

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), eller ”lyckopiller som det också brukar kallas, ordineras ofta vid depression och ångest – men det har ifrågasatts om effekten överträffar placebo (skenbehandling), vilket skapat debatt bland forskare och kliniker.

En ny studie av forskare vid Uppsala universitet visar att sättet som behandlingen framställs på för patienten kan vara lika viktigt som själva behandlingen.

– Resultaten visade att andelen som svarade på behandlingen var tre gånger högre när korrekt information gavs än när patienter trodde att de behandlades med aktiv placebo, trots att läkemedelsbehandlingen var identisk, säger artikelförfattaren Vanda Faria, postdoktor vid institutionen för psykologi, Uppsala universitet.

I studien, som nyligen publicerades i tidskriften EBioMedicine, visar forskare från institutionen för psykologi vid Uppsala universitet att man når betydligt bättre effekter av SSRI-medlet escitalopram när läkemedlet ges tillsammans med korrekt jämfört med felaktig verbal information. I den slumpmässiga studien behandlades alla patienter med social fobi med samma kliniska dos av escitalopram i nio veckor, men endast en grupp fick korrekt information om läkemedlet och dess effektivitet. Med hjälp av en “cover story” leddes den andra gruppen till att tro att de behandlades med så kallad ”aktiv placebo” som ger liknande biverkningar som SSRI men där klinisk förbättring inte kunde förväntas.

Undersökningar med magnetkamera visade dessutom att läkemedlet hade olika effekter på hjärnans aktivitet när det gavs med förväntningar om förbättring eller inte.

– Vi tror att detta kan återspegla interaktionen mellan tankar och känslor då hjärnan påverkas olika av medicineringen beroende på vilka förväntningar patienten har, säger medförfattare Malin Gingnell, forskare vid institutionen för psykologi, Uppsala universitet.

Tomas Furmark, som ledde studien, är noga med att belysa att studien inte pekar på att SSRI-preparaten inte skulle fungera.

– Vi säger inte att SSRI-preparat inte fungerar eller att de saknar verksamma egenskaper för ångest, men våra resultat tyder på att hur behandlingen framställs för patienten kan vara lika viktigt som själva behandlingen, säger Tomas Furmark, professor vid institutionen för psykologi, Uppsala universitet, som ledde studien.

Källa: 24uppsala.se >>