» » » Digital tillgänglighet i fokus under årets Skånevecka

Digital tillgänglighet i fokus under årets Skånevecka

Den 9-15 oktober arrangeras Skåneveckan för psykisk hälsa för åttonde året i rad. Även i år erbjuds ett brett utbud av kostnadsfria arrangemang på runt om i Skåne. Medverkar under veckan gör bland andra Libra i Skåne, Anne Lundberg, Linus Thörnblad och Susanne Rolfner Suvanto.

Under Skåneveckan för psykisk hälsa blir det en rad arrangemang på temat psykisk och mental hälsa runtom i Skåne. Såväl människor med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som yrkesverksamma på området, politiker och  tjänstemän är med och bidrar.
Målsättningen är att veckan ska ge både hopp och kunskap. Och inte minst att få oss våga prata om det psykiska mående på ett lika självklart sätt som det fysiska. Programmet innehåller ett sjuttiotal arrangemang runt om i Skåne. Genom föreläsningar, film och litteratur tar de upp olika aspekter av psykisk hälsa.

– Den psykiska ohälsan i samhället ökar. Att vända denna utveckling är en av våra viktigaste samhällsutmaningar. Därför är det viktigt att vi lyfter ämnet, delar erfarenheter och sprider kunskap i alla sammanhang det är möjligt, säger Yvonne Augustin (S), regionråd och ordförande sjukvårdsnämnd Sund. – I dag är psykisk ohälsa en folksjukdom. Varje tillfälle att prata öppet om det och sprida kunskap är oerhört viktigt, inte minst som politiker. Det kan rädda liv, säger Anders Åkesson (MP), regionråd i Region Skåne med ansvar för primärvård, psykiatri och tandvård. Skåneveckan för psykisk hälsa startades inom Region Skåne redan hösten 2010 och är fortfarande de som finansierar samordningen av veckan, även om det praktiska arbetet numera utförs av andra aktörer. I år är det Studieförbundet Vuxenskolan som ansvarar för att utforma och samordna veckan

– Med egen erfarenhet av att må dåligt psykiskt, är jag extra glad över att Region Skåne prioriterar den här satsningen. Och jag är så klart också väldigt stolt över att vi åter kan erbjuda ett program med en stor spridning av arrangemang, både geografiskt och innehållsmässigt. En välkommen utveckling vi ser i år är att fokus vid flertalet arrangemang ligger på förebyggande insatser och att uppmärksamma tidiga tecken på att någon mår dåligt. För det är ju dit vi strävar, att fånga upp innan den som mår dåligt är på botten, säger Jenny Sjöö, projektledare för satsningen.

Nytt för i år är också att några av arrangemangen kommer att livestreamas. Det är ett led i att veckan ska bli ännu mer tillgänglig. Den satsningen är Studieförbundet Vuxenskolans bidrag och genom att föreläsningarna kan ses i realtid hemifrån datorn, via läsplatta eller telefon hoppas man kunna nå även de som gärna vill ta del av veckan, men av olika skäl inte kan ta sig dit. En satsning som ligger helt rätt i tiden.

Läs programmet för veckan:
http://skaneveckan.com/

För mer information
Jenny Sjöö, projektledare, Studieförbundet Vuxenskolan:

0790-73 47 04  Jenny.Sjoo@sv.se

För politiska kommentarer:
Anders Åkesson(MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden: 0705- 17 32 86  Anders.Akesson@skane.se

Yvonne Augustin (S), ordförande i sjukvårdsnämnd Sund, nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare 0725-97 14 27