» » » Behandling med elektrokonvulsiv terapi

Behandling med elektrokonvulsiv terapi

Kategori Depression | 0

Det finns sedan 2011 ett nationellt kvalitetsregister som heter ECT där det insamlade material bearbetas och utmynnar i information om effekterna av behandling med ECT.

Det berättar Axel Nordenskjöld, medicine doktor vid Örebro universitet och överläkare vid psykiatrin i Region Örebro län, samt registerhållare för ECT-registret. Och ECT står för elektrokonvulsiv terapi.

ECT används som behandlingsmetod vid bland annat svåra depressioner där annan behandling inte fungerar. Omkring 4 000 patienter får ECT varje år i Sverige. Behandlingen pågår vanligen under cirka 2-3 veckor. ECT fungerar genom att ett krampanfall framkallas. En vanlig biverkan är att man har svårt att minnas det som hänt under tiden man behandlats med ECT. Samtidigt leder ECT till cellnybildning i områden i hjärnan som skadas av depression. Depressionssymptom minskar och tänkande förbättras av behandlingen.

I fjol rapporterade 50 behandlande enheter i landet till kvalitetsregister ECT. 3 973 personer erhöll ECT och det var en minskning med 228 individer jämfört med 2015. Patienternas ålder varierade mellan 15 och 99 år och andelen kvinnor uppgick till 62 procent. Knappt 80 procent av patienterna behandlades för depression.

Av årsrapporten för 2016 framgår också att allt fler patienter följs upp under sitt sjukdomsförlopp med hjälp av en skattningsskala för depression. Genom att undersöka och dokumentera behandlingens effekt under själva behandlingsförloppet är det möjligt att göra en individuell anpassning av behandlingen. Uppföljningen ger också vägledning för om behandlingen bör prövas på nytt om patienten blir sjuk igen senare.

– Andelen patienter som får en uppföljning under behandlingen har sedan 2012 ökat med 17 procentenheter.

– Kvalitetsregistret ger en förutsättning för systematiska förbättringar och forskning, konstaterar Axel Nordenskjöld.