» » » Verksamhetsbidrag för psykisk hälsa och suicidprevention 2018 – ideella organisationer

Verksamhetsbidrag för psykisk hälsa och suicidprevention 2018 – ideella organisationer

ANSÖKAN ÖPPEN. Under förutsättning att regeringen beviljar medel kommer Folkhälsomyndigheten att fördela bidrag för år 2018 till ideella organisationer som arbetar för att stärka psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid enligt regeringsuppdraget Stöd till kunskapsutveckling (regeringsbeslut III:10 ).

Bidraget syftar till att stödja ideella organisationer som arbetar främjande och förebyggande inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Ett annat syfte är att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad. Totalt fördelas högst 15 miljoner kronor årligen.

Regleringsbrev för budgetår 2017 avseende Folkhälsomyndigheten (PDF, 148 kB)

Ansökan

Ansökan måste vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 6 oktober 2017. Beslut om verksamhetsbidrag meddelas januari 2018.

Ansökan om verksamhetsbidrag för psykisk hälsa och suicidprevention 2018 (Word, 81 kB)

Hjälptext för ansökan verksamhetsbidrag för psykisk hälsa och suicidprevention 2018 (PDF, 289 kB)

Relaterad läsning

Regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016–2020

Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention.

Vilka kan söka bidrag?

Verksamhetsbidraget kan sökas av rikstäckande organisationer som riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå. Bidraget kan även sökas av organisationer vars verksamhet bedöms vara av riksintresse. Det ska användas så att bidraget får så stor effekt och nytta som möjligt för prioriterade grupper och insatsområden.
För att en organisation ska kunna ansöka om verksamhetsbidrag krävs att organisationen har som mål eller delmål att bidra till att främja psykisk hälsa och/eller förebygga psykisk ohälsa och suicid.

Att söka bidrag – övergripande villkor för Folkhälsomyndigheten

Redovisning

Verksamheter som får bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten kommer under september 2018 att skicka ut anvisningar och underlag för verksamhetsredovisning och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel.

Redovisning av verksamhetsbidrag för år 2018 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 9 januari 2019.

Läs mer

Beviljade medel 2017


Kontakt

Elsa Rudsby Strandberg
tel: 010-205 28 17

Kontakt

E-post till Suicidprevention för frågor om det suicidpreventiva arbetet

 

Källa: Folkhälsomyndigheten >>