» » » Du kan göra skillnad

Du kan göra skillnad

Kategori Nyheter, På Gång | 0

– en inspirerande dag om hur riktade stöd kan bidra till sundare livsstil för personer med psykisk ohälsa

Människor med psykisk sjukdom är en utsatt grupp när det gäller den somatiska hälsan. Psykisk sjukdom kan medföra allvarlig somatisk risk och de drabbade behöver stöd från sjukvård, kommun och anhöriga för att kunna skapa hälsosamma levnadsvanor.

Välkomna till en inspirationsdag med tema fysisk hälsa vid psykisk ohälsa. Dagen innehåller många goda exempel på vad vården och omsorgen kan göra för att stötta personer med psykisk ohälsa till bättre somatisk hälsa.

NSPH, Hjärnkoll och Akademiskt Primärvårdscentrum (SLL) bjuder in till en inspirationsdag
Målgrupp: Landsting, kommuner, idéburna- och brukarorganisationer

Kaffe och registrering kl. 9.00 – 9.30

Dagen inleds med en välkomsthälsning av Anki Sandberg, ordförande NSPH kl. 9.30 och avslutas kl. 16.00

Fakta

Kostnad

Seminariekostnad 600 kronor inkl. kaffe och lunch. Brukardeltagare 300 kronor

Anmälan

Senast 30 september

Datum

10 Oktober, 2017

Plats

Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm

Karta

Anmäl dig här:
länk till anmälningsformulär

 

Programpunkter under dagen:

SKL:s arbete med hälsorisker för personer med psykisk ohälsa
Anna Thomsson, avdelningen för vård och omsorg, SKL

Hälsofrämjandeinsatser för personer inom socialpsykiatri – ett Pilotprojekt i Värnamo kommun
Nadia Melkstam Fysioterapeut och projektledare i kommunalutveckling Jönköpings län
Britt-Marie Wahlund PEER, (person med egen erfarenhet)

Matglad-appen, inspiration och hjälp till planering och matlagning
Birgitta Toll, kostekonom och student i Handikappvetenskap
Hur vi använder ny teknik för att inspirera och hjälpa alla som av olika skäl inte kan använda en kokbok.

Handlingsprogram för övervikt och fetma. Vad ska vården göra?
Sofia Trygg-Lycke, vårdutvecklingsledare (HPÖ), Akademiskt Primärvårdscentrum

Anders Hansén

Forskning om hur träning påverkar hjärnans funktioner och vår hälsa
Anders Hansén, överläkare i psykiatri och författare
Berättar om den senaste vetenskapen kring hur träning direkt påverkar hjärnans funktioner och vår hälsa. Anders har skrivit böckerna ”Hälsa på recept” och ”Hjärnstark”. Han menar att fysisk aktivitet är det viktigaste man kan göra för sin hjärna. Anders ger konkreta tips på hur du ska röra på dig för att få de positiva effekterna – som är så omfattande att man faktiskt kan kalla dem för en mental uppgradering.

Konkreta exempel från verksamheter som arbetar förebyggande och aktivt med fysisk aktivitet
för psykospatienter
Jenny Johansson, Norra psykiatrin och Lisa Höglund och patienter, Psykiatri Sydväst

FaR – fysisk aktivitet på recept – hur kan det bidra till förbättrad hälsa för personer med psykisk
ohälsa och/eller intellektuell funktionsnedsättning?
Eva Flygare Wallén, projektsamordnare för HPÖ och FaR, Akademiskt Primärvårdcentrum

Panelsamtal, Hur går vi vidare?