» » » Lägre risk för självmord med litiumbehandling

Lägre risk för självmord med litiumbehandling

En registerstudie visar lägre risk för självmordsförsök hos patienter med bipolär sjukdom som fick litium.

Studien är gjord vid Karolinska institutet i samarbete med Göteborgs universitet, och publiceras i den vetenskapliga tidskriften The American Journal of Psychiatry.

Forskarna har genom studier i det svenska patientregistret undersökt data från 51 535 patienter med bipolär sjukdom som behandlats med litium eller valproinsyra, de två vanligaste behandlingsalternativen vid sjukdomstillståndet. Patienterna har följts från 2005 till 2013. Varje patient har jämförts med sig själv.

Paul Lichtenstein, professor Karolinska institutet. Foto: Ulf Sirborn

Resultatet visar att risken för självmordsförsök eller självmord var 14 procent lägre under perioderna då patienterna behandlades med litium. Ingen sådan minskning kunde ses då patienterna behandlades med valproinsyra. Bland de drygt 50 000 patienterna fanns 10 648 självmordsförsök rapporterade.

– Vi har nu starka belägg för att litiumbehandling förebygger självmordsförsök och självmord. Vi uppskattar att mer än tio procent av försöken och de fullbordade självmorden i vår undersökning hade kunnat förhindras om de här personerna hade stått på kontinuerlig litiumbehandling, säger Paul Lichtenstein, författare bakom studien och professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.

Men litiumbehandlingen har minskat i Sverige under de senaste åren. Paul Lichtenstein tror att studiens resultat kan få betydelse för läkare som ska ordinera behandling för den här patientgruppen.

– När läkaren försöker hitta den bästa medicinska behandlingen till sin patient bör den självmordsförebyggande effekt som litium har vägas in, speciellt för patienter med suicidalt beteende, säger han i pressmeddelandet.

Drygt en procent av världens befolkning lider av bipolär sjukdom, det som tidigare kallades manodepressivitet. Litium fungerar stämningsstabiliserande. Att risken för självmord är avsevärt högre hos patienter med bipolär sjukdom är känt, men tidigare forskning har inte kunnat visa vilken eventuell påverkan behandling med litium eller valproat har på risken för självmordsförsök.