» » » Min doktor anmäld till IVO av läkare

Min doktor anmäld till IVO av läkare

Kategori Nyheter | 0

En psykiater på Min doktor bytte antidepressiv behandling för en patient med långvarig psykisk problematik. Patientens ordinarie läkare är kritisk och har anmält till händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Michael Lövtrup

Lakartidningen.se 2017-05-22

Den anmälande läkaren, som är patientens distriktsläkare sedan många år, ifrågasätter att läkaren på Min doktor bytte antidepressiv behandling utan att ha kännedom om patienten. Patienten har enligt anmälan en långvarig psykisk problematik och har stått på en mängd olika antidepressiva behandlingar under åren som haft tveksam effekt eller gett besvärliga biverkningar.

Efter bytet ska patienten ha försämrats och tvingas uppsöka akutmottagning.

Läkaren anser att det över huvud taget är tveksamt att göra en psykiatrisk bedömning per epost. Vidare kritiserar han att han som patientansvarig läkare inte fick meddelande om bytet av preparat och att det inte planerades för någon uppföljning.

Läkaren har uppmanat Min doktor att själv lämna in en lex Maria-anmälan, men man ansåg enligt anmälan inte att händelsen var av en allvarlig art.